Nowe studia magisterskie na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy od lutego 2024 r.

Zachęcamy do udziału w rekrutacji na nowe studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy. Studia rozpoczynają się od lutego 2024 r i trwają nominalnie trzy semestry. Są one kontynuacją studiów pierwszego stopnia o takiej samej nazwie kierunku. Zachęcamy do udziału w rekrutacji absolwentów kierunków pokrewnych, tj. Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka itp.

Znaczna część przedmiotów na tym kierunku ma charakter praktyczny - zajęcia prowadzone są techniką projektową. Na pierwszych dwóch semestrach są realizowane dwa duże przedmioty typu PBL (Project Based Learning): Bezpieczeństwo Komunikacji Bezprzewodowej i Inteligentne Otocznie. Realizowana na trzecim semestrze praca dyplomowa jest projektem indywidualnym. Na pozostałych przedmiotach jest dużo zajęć praktycznych zawierających głównie projekty, ale występują też już w mniejszym stopniu ćwiczenia i laboratoria. Poza przedmiotami związanymi ściśle z kierunkiem takimi jak: Uczenie Maszynowe w Internecie Rzeczy, Sieci Inteligentnych Urządzeń, Kosynteza Sprzętowo-Programowa, Stosowana Probabilistyka, zwracamy uwagę na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym: Internet Rzeczy: Nauka i Praktyka oraz na kompetencje „miękkie”: Przedsiębiorczość Startupowa czy Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym. Studenci mogą również wybierać przedmioty obieralne z bogatej oferty przedmiotów wydziałowych.

Zachęcamy do zapoznania się z planem modelowym kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy studia II stopnia.

Zachęcamy do zapoznana się z informacjami o rekrutacji na studia II stopnia.

Zapisz się już dziś na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy