Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

 
E-kurs Przysposobienie biblioteczne będzie otwarty
dla wszystkich wydziałów w dniach 24 lutego - 24 marca 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • studiów drugiego stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia w PW.

Przysposobienie biblioteczne online jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Leon Politechniki Warszawskiej».

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biblioteki Głównej PW».