Badania i nauka

Nagroda Ministra Szkolnictwa i Nauki w kategorii: „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej” dla zespołu z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

W kategorii „Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej” przyznano 11 nagród indywidualnych i zespołowych, które otrzymały łącznie 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W szczególności chodziło o działalność przemysłową, naukową lub handlową oraz komercjalizację wyników działalności naukowej. Brano także pod uwagę know-how związany z tymi wynikami wdrożenia, a także oryginalność osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

 

Z naszego Wydziału nagrodę uzyskał zespół w składzie:

 

dr. hab. inż. Bartłomiej Wacław Salski, prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Kopyt

dr inż. Tomasz Karpisz

prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka

dr inż. Adam Pacewicz

mgr inż. Jerzy Cuper

mgr inż. Mateusz Krysicki

 

Dzięki pracy zespołu opracowano oraz wdrożono do pełnej produkcji dwa zupełnie nowatorskie rozwiązania pomiarowe, które bardzo szybko zostały przyjęte na całym świecie, zarówno przez środowisko naukowe, jak i przemysł.

 

Pierwsze osiągnięcie, to urządzenie służące do dokładnej charakteryzacji dielektryków w paśmie 20-110 GHz. Urządzenie to jest oparte na otwartym rezonatorze Fabry-Perot. Dzięki pełnej automatyzacji procesu pomiarowego udało się zredukować wielogodzinny i pracochłonny czas pomiaru do kilkunastu minut, a zastosowanie nowych metod obliczeniowych umożliwiło poprawę dokładności pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej.

 

Drugie osiągnięcie to wynik odkrycia naukowego nagrodzonego zespołu z 2016 roku, dotyczącego natury zjawiska rezonansu ferromagnetycznego. W ramach badań naukowych opracowano nowatorskie i bardzo dokładne metody mikrofalowej charakteryzacji materiałów ferromagnetycznych umieszczonych w stałym polu magnetycznym. Wyniki badań w tym obszarze skłoniły ten zespół do zgłoszenia jednego z rozwiązań jako wynalazek Politechniki Warszawskiej pt. „Metoda perturbacyjna pomiaru szerokości linii rezonansowej kulek ferromagnetycznych w rezonatorze wnękowym na częstotliwości 5 GHz”.