Badania i nauka

Nagroda NATO SPEA dla dr. hab. inż. Piotra Samczyńskiego

Z radością informujemy, że dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni (Instytut Systemów Elektronicznych) otrzymał prestiżową nagrodę NATO SPEA Panel Business Meeting (PBM) NATO Science and Technology Organization (STO) panelu Sensor and Technology (SET).

Na uroczystej kolacji w dniu 25 kwietnia br. wręczone zostały nagrody dla osób wybitnie zasłużonych w pracach NATO STO Panelu SET. Na tym wydarzeniu właśnie nagrodę SPEA (SET Panel Excellence Award) odebrał pracownik naszego Wydziału dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni.

(Prof. dr hab. inż. Piotr Samczyński - drugi w kolejności od lewej strony.)

Nagroda przyznana została za ponadprzeciętny wkład w latach 2018-2022 za kierowanie pracami grupy NATO SET-258 Task Group pt. "DMPAR Deployment and Assesment in Military Scenario" poświęconej nowatorskiej technologii wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych DMPAR (ang. Deployable Multiband Passive and Active Radar).

Uzyskane wyniki w ramach prac kierowanych przez  dr. hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni w ramach grupy NATO SET-258 mają istotny wkład dla rozwoju tej innowacyjnej technologii na potrzeby sensorów wykorzystywanych w strukturach NATO.
Raport z wynikami prac grupy SET-258 opublikowany został 8 maja 2023 i dostępny jest na stronie internetowej.

Serdecznie gratulujemy laureatowi!