Badania i nauka

System Pasywnej Lokalizacji z nagrodą Prezydenta RP podczas XXX MSPO

Nagroda dla rozwiązania SPL

W dniach 6-9.02.2022 odbył się XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Jest to jedno z większych i ważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Na targach Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdobył System Pasywnej Lokacji (SPL), który tworzony jest przez konsorcjum złożone z PIT-Radwar (lider), AM Technologies i Politechniki Warszawskiej.

SPL jest innowacyjnym w skali światowej systemem służącym do wykrywania i śledzenia obiektów powietrznych. Główną cechą systemu jest jego pasywność - wykrywanie odbywa się bez emisji własnej, dzięki czemu system pracuje w sposób skryty, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych radarów aktywnych. Bazuje on na dwóch technologiach:

  • PCL (Passive Coherent Location) - wykorzystującą do wykrywania obiektów echo powstałe w wyniku oświetlenia z nadajników takich jak stacje radiowe lub telewizyjne,
  • PET (Passive Emitter Tracking) - polegającą na detekcji emisji wytworzonych przez statek powietrzny, takich jak emisje radarowe lub komunikacyjne.

Politechnika Warszawska jest odpowiedzialna za technologię PCL w projekcie. Pracami kieruje prof. dr hab. inż. Mateusz Malanowski. Technika PCL opiera się na porównaniu sygnału odebranego bezpośrednio z nadajnika z sygnałem echa obiektu, które jest opóźnione oraz przesunięte w częstotliwości na skutek efektu Dopplera. Do porównania obydwu sygnałów wykorzystuje się korelację. Jednym z głównych wyzwań w technice PCL jest to, że echo obiektu jest bardzo słabe w porównaniu do sygnału bezpośredniego. Różnica poziomów sygnałów może sięgać kilkudziesięciu lub nawet powyżej 100 decybeli. Aby było możliwe wykrycie słabego echa, wykorzystuje się zaawansowane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów, takie jak filtracja adaptacyjna, w celu eliminacji niepożądanych składników, w tym sygnału bezpośredniego oraz zakłóceń biernych, z odebranego sygnału.

Olbrzymie ilości przetwarzanych danych oraz złożone algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów wymagają bardzo dużo mocy obliczeniowej. Wymusza to zastosowanie zaawansowanych technik programistycznych w celu efektywnej realizacji przetwarzania danych. W dużym stopniu korzysta się przy tym ze zrównoleglania obliczeń. W kontekście całego systemu kluczową rolę odgrywa fuzja danych z podsystemu PCL i PET. Konieczne jest wypracowanie informacji o sytuacji powietrznej na podstawie bardzo dużej ilości pomiarów. Są one dostępne w sposób asynchroniczny i mają zupełnie różnych charakter w zależności od podsystemu. Dodatkową trudnością jest multistatyczna natura systemu, co oznacza, że stacje odbiorcze są rozproszone geograficznie, a nadajniki znajdują się w miejscach innych niż odbiorniki.

Więcej informacji:  https://www.pitradwar.com/oferta/1225,system-pasywnej-lokacji?fbclid=IwAR2UQ7HAFThauqJUkf3VIOFI1iUKh5YzFmqfVzkK-trFp3nsFh7c79bP3D4 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOBR/0043/R/ID1/2012/03).