Badania i nauka

Nasz laureat w programie NCBiR – Lider XIII

W dniu 28 marca 2023 roku odbyła się uroczysta gala programu Lider XIII organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

LIDER to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem. Wsparcie jest przyznawane projektom, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy. Więcej szczegółów na stronie www.  

W programie LIDER XIII było m. in. pięć projektów, które dostały finansowanie i będą realizowane w Politechnice Warszawskiej. (Pełna lista laureatów na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.) W tej piątce był projekt pod kierunkiem dr. inż. Damiana Gromka z Instytutu Systemów Elektronicznych z naszego Wydziału o wartości1 499 585 zł. Projekt nosi nazwę „Lotniczy pasywny radar z syntetyczną aperturą, działający w czasie rzeczywistym, wykorzystujący zewnętrzne oświetlenie z naziemnych stacji telewizji cyfrowej DVB-T2”.

Projekt był zgłoszony w ramach kategorii stosowanej przez OECD - Nauki Inżynieryjne i Techniczne. Projekt przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa naszego państwa, a w szczególności w zakresie monitoringu infrastruktury krytycznej poprzez opracowane nowatorskie (pasywne – a więc trudno wykrywalne) sensory obrazowe, wykorzystujące cyfrowe emisje telewizyjne jako źródło oświetlenia.

Celem projektu jest opracowanie demonstratora lotniczego radaru pasywnego działającego w trybie syntetycznej apertury w czasie rzeczywistym - PASAR (ang. Passive Airborne Synthetic Aperture Radar) - w oparciu o sygnał w nowym standardzie DVB-T2.

Demonstrator nie będzie emitował energii własnej – czyli fali elektromagnetycznej. Do obrazowania obiektów naziemnych wykorzysta istniejące nadajniki naziemnej telewizji cyfrowej nadające w standardzie DVB-T2. Pozwoli to na opracowanie „cichego” elektromagnetycznie urządzenia radarowego, które wpisuje się w trendy „zielonych” sensorów, które nie wpływają na zwiększenie poziomu promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. Wdrożenie to przyczyni się do zwiększenia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski były składane w pierwszym półroczu ubiegłego roku (2022), a wyniki konkursu ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku.