Badania i nauka

Projekt iFURTHER - Kognitywna sieć pozahoryzontalnycyh radarów pracujących w paśmie HF

   

Projekt iFURTHER - Kognitywna sieć pozahoryzontalnycyh radarów pracujących w paśmie HF / 
High Frequency Over The Horizon Sensors’ Cognitive Network

 

Od 1 grudnia 2022 r. Politechnika Warszawska jest w konsorcjum strategicznego projektu obronnego Unii Europejskiej finansowanego z Europejskiego Funduszu Obronnego EDF (European Defence Fund). Projekt jest prowadzony przez dr hab. inż. Piotra Samczyńskiego (profesora uczelni) w Pracowni Technik Radiolokacyjnych (Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI). 

Projekt iFURTHER ma na celu opracowanie nowych technologii radarów dalekiego zasięgu do wykrywania obiektów powietrznych i morskich znajdujących się poza horyzontem radiowym, które mają zostać zintegrowane z współpracującą siecią infrastrukturalną działających radarów pracujących w paśmie HF.  

Projekt ten przyczyni się do rozwoju trwałych zdolności obronnych UE o szerokim zasięgu, monitorowania domen powietrznych i morskich przez dostarczenie konkretnych, skalowalnych rozwiązań technologicznych. Głównym celem projektu jest m.in. wykrywanie i śledzenie pozahoryzontalnych celów powietrznych i morskich położonych w dużej odległości, poprzez wykorzystaniu propagacji fal jonosferycznych i powierzchniowych. 

Spektrum zagrożeń, przed którymi stoi Unia Europejska, rozszerza się i wymaga nowych i solidnych zdolności do uzupełniania istniejących zasobów i sprostania coraz bardziej złożonym wyzwaniom. Projekt iFURTHER - finansowany ze środków UE - skupia się na koncepcji przełomowego systemu obrony systemów, który ma wspomagać ochronę suwerenności i integralności Unii Europejskiej.

Stajemy obecnie wobec zagrożeń militarnych dla UE i istnieje potrzeba bardzo wczesnych systemów ostrzegania. Kiedy bierzemy pod uwagę skalę tych zagrożeń, oczywiste jest, że żadna pojedyncza technologia ani pojedynczy system nie jest w stanie sobie samodzielnie poradzić.
 

W szczególności cele iFURTHER to:

• Wykrywanie i śledzenie celów powietrznych i morskich na bardzo dalekich zasięgach dystansie (poza horyzontem radiowym), dużo dalej niż obecnie istniejące systemy, przy wykorzystaniu propagacji fal
z wykorzystaniem odbicia od jonosfery i fal powierzchniowych.

• Wypełnienie luk i rozszerzenie obecnego zasięgu radarowego w powietrzu i na morzu w UE poprzez wprowadzenie konfiguracji czujników multistatycznych wspieranych przez protokoły sieciowe ad hoc oraz odpowiednią infrastrukturę do synchronizacji i koordynacji czujników (np. C2).

• Wdrożenie systemów poznawczych zarządzania radarem w celu optymalizacji parametrów operacyjnych w czasie rzeczywistym i w zależności od warunków środowiskowych (np. stanu jonosfery) oraz w oparciu o solidne modele jonosferyczne i protokoły sondowania (nie wykluczając rozwoju czujników jonosferycznych).

• Wdrożenie zaawansowanych technik przetwarzania sygnału w celu poprawy wykrywania poza horyzontem i wydajności śledzenia, a także możliwości lokalizacji celu.

• Wykorzystanie dostępnych oświetlaczy niewspółpracujących i zastosowanie funkcji poznawczych
na poziomie sieci w celu opracowania nowych technik zoptymalizowanego wykorzystania widma elektromagnetycznego i przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem pasywnych technik radarowych.

Konsorcjum Konsorcjum iFURTHER składa się z 18 partnerów (4 przemysłowych, 7 instytutów badawczo-rozwojowych i uczelni oraz 5 małych i średnich przedsiębiorstw) z 10 krajów. Wszyscy partnerzy są przodującymi jednostkami w swojej dziedzinie i zapewniają komplementarne know-how w celu pomyślnego wykonania projektu. 
 

Lista Partnerów:

1. Hellenic Aerospace Industry S.A. (HAI), Greece

2. Office National d'Etudes et de Recherche Aérospatiales (ONERA), France

3. National Observatory of Athens (NOA), Greece

4. i-Matik Ltd (IMTK), Greece

5. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), Italy

6. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italy

7. Politechnika Warszawska - Warsaw University of Technology (WUT), Polska

8. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG), Germany

9. HELZEL Messtechnik GmbH (HZM), Germany

10. tms technisch-mathematische Studiengesellschaft mbH, Germany

11. INDRA Sistemas S.A. (INDRA), Spain

12. University of Alcalà (UAH), Spain

13. BHE Bonn Hungary Electronics Ltd. (BHE), Hungary

14. Signal GeneriX Ltd (SG), Cyprus

15. Patria Aviation Oy (PATRIA), Finland

16. ERA a.s. (ERA), Czech Republic

17. Ministry of National Defence, Greece (HMOD), Greece

18. L-up SAS (LUP), France
 

Więcej informacji na stronie www.haicorp.com oraz w Bazie Wiedzy PW