Badania i nauka

Wyniki konkursu YOUNG PW - aż 7 Laureatów z WEiTI!

Blisko 60 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu YOUNG PW.

W gronie laureatów znalazło się aż siedmioro Studentów i Studentek naszego Wydziału:

  • Karol Abratkiewicz, projekt: Wykorzystanie sygnału 5G na potrzeby komunikacji z funkcją detekcji
  • Kamil Deja, projekt: Reprezentacja wiedzy w generatywnych modelach dyfuzyjnych
  • Jan Dubiński, projekt: Złap mnie, jeśli potrafisz: metody zapobiegające kradzieży danych i modeli w uczeniu maszynowym
  • Bartosz Fetliński, projekt: Cienkowarstwowe struktury fotoluminescencyjne wykorzystujące wielkocząsteczkowe matryce organiczne i nieorganiczne
  • Maksym Figat, projekt: Analiza właściwości modeli systemów robotycznych wyrażonych za pomocą hierarchicznych sieci Petriego
  • Monika Janik, projekt: Ultraczuły genosensoryczny mikrosystem światłowodowy
  • Damian Wanta, projekt: Rekonstrukcja obrazów trójwymiarowych w elektrycznej tomografii pojemnościowej z użyciem głębokich sieci neuronowych

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest tutaj.