Badania i nauka

Zwycięzcy Best Paper Award 2022 czasopisma Control Engineering Practice

Mamy przyjemność ogłosić, że w konkursie Best Paper Award 2022 czasopisma Control Engineering Practice wydawnictwa Elsevier zwycięską pracą została: Optymalizacja zakupu energii w czasie rzeczywistym dla zintegrowanego z magazynowaniem systemu fotowoltaicznego dzięki głębokiemu uczeniu się przez wzmacnianie w tomie 106 ze stycznia 2021, 104598. Autorzy to Waldemar Kołodziejczyk (absolwent WEiTI), dr inż. Izabela Żółtowska (Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, WEiTI) i dr inż. Paweł Cichosz (Instytut Informatyki).

Panelowi selekcyjnemu Early Career Advisory Board czasopisma przewodniczył Moncef Chioua, a także Anh-Tu Nguyen i Kailong Liu, którzy zainicjowali nagrodę i poprowadzili proces tworzenia krótkiej listy laureatów. Skomentowali oni artykuł w następujący sposób:
W niniejszym artykule zaproponowano podejście oparte na uczeniu się przez wzmacnianie, aby poradzić sobie ze środowiskiem niestacjonarnym i nieliniową charakterystyką przechowywania. Aby zastosować to podejście, przedstawiono sformułowanie problemu decyzyjnego, które koncentruje się na optymalizacji zakupów energii w sieci, a nie na bezpośredniej kontroli magazynowania. Algorytm zawiera ulepszenia, które poprawiają szybkość i stabilność uczenia się. Proponowana metoda jest interesująca i praktyczna dla rzeczywistych zastosowań optymalizacji zakupu energii. Gratulujemy zwycięzcom!

Opracowanie jest już dostępne do bezpłatnego pobrania z serwisu ScienceDirect przez trzy miesiące od grudnia 2022 r.

Serdecznie gratulujemy laureatom!