EUREKA – konferencja interdyscyplinarna

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "EUREKA", która odbędzie się w dniach 16–17 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

 

Podczas konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym dotyczące zagadnień:

- inżynieryjnych

- biologicznych

- technicznych

- medycznych i nauk o zdrowiu

- humanistycznych

- społecznych

- przyrodniczych

- nauk o ziemi

- chemicznych

- ekonomicznych

- matematycznych

- rolniczych

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na >>STRONIE KONFERENCJI.

 

  

CEL KONFERENCJI:

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych przez młodych ludzi.

 

ADRESACI KONFERENCJI:

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

- pracowników naukowych

- doktorantów

- studentów

 

SZCZEGÓŁOWE TERMINY:

20.05.2017 r. – Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa

7 dni od dnia rejestracji – Termin dokonania wpłaty konferencyjnej

16–17.06.2017 r. – Termin konferencji

01.07.2017 r. – Termin nadesłania artykułu, oświadczeń, recenzji

15.09.2017 r. – Termin wydania monografii naukowej

 

Informacje dotyczące rejestracji, wymagań edycyjnych i opłat znajdują się na >>STRONIE KONFERENCJI.

 

Korespondencję i zapytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres: kontakt@konferencja-eureka.pl