Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych

Czas i miejsce: 13 kwietnia 2015, Podkowa Leśna

Organizator: Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej WEiTI

Osoba do kontaktu: doc. dr inż. Tomasz Traczyk, e-mail ttraczyk@ia.pw.edu.pl

Przewidywana liczba uczestników: ok. 40 (bez gości z zagranicy)

Strona www