Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2022/2023.

 

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 17

Repetytorium z matematyki

 i podstawy statystyki

9
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 10
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 4
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty – pomiary hałasu 12

Zajęcia, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych będą prowadzone w trybie mieszanym.

Zajęcia zjazdu pierwszego oraz dwóch zjazdów ostatnich będą prowadzone w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19. W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15  i kończą o 15.00.

Zajęcia pozostałych zjazdów będą odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams. Zajęcia zdalne w soboty i niedziele zaczynają się o godzinie 8.15.

Przewidywane są następujące terminy zjazdów:

22 – 23 października 2022 – zajęcia stacjonarne

05 – 06 listopada 2022 – zajęcia zdalne

19 – 20 listopada 2022 – zajęcia zdalne

26 – 27 listopada 2022 – zajęcia zdalne

10 – 11 grudnia 2022 – zajęcia zdalne

17 – 18 grudnia 2022 – zajęcia zdalne

14 – 15 stycznia 2023 – zajęcia stacjonarne

28 – 29 stycznia 2023 – zajęcia stacjonarne

 

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 4200 zł.

Warunkiem przyjęcia jest:

przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  wniosek o przyjęcie (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16,51 kB)
application/msword  FORMULARZ zgłoszeniowy.Hałas (msword, 31,50 kB)
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Dokumenty należy przesłać do 26 września 2022 r. na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Studium Ochrony przed Hałasem
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 WARSZAWA

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
32 1240 1053 5111 1034 0050 0091
tytuł wpłaty: Studium Ochrony przed Hałasem

UWAGA! 

W przypadku dokonania wpłaty po 26 września 2022 r. opłata za kurs wynosi 4500 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:

tel. 505 550 902,

tel. (22) 234 7955,

e-mail: joanna.witkowska@pw.edu.pl

  

Zapraszamy!