Drzwi Otwarte dla Kandydatów

Z myślą o przyszłych studentach, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych corocznie wiosną współorganizuje (wraz z innymi Wydziałami Politechniki Warszawskiej) Drzwi Otwarte. W 2020 roku, ze względu na wyjątkową sytuację, były to wirtualne Drzwi Otwarte.

Tradycyjnie podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz infrastrukturą dydaktyczną.

Podczas Drzwi Otwartych oferujemy kandydatom:

  • Prelekcje i prezentacje na temat oferowanych kierunków
  • Spotkania ze studentami i pracownikami WEiTI
  • Prezentacje i pokazy przygotowywane przez studenckie koła naukowe
  • Zwiedzanie sal dydaktycznych i laboratoriów
  • Inne atrakcje (np. konkursy z nagrodami)

  
Zobacz relacje z Drzwi Otwartych na WEiTI

WIRTUALNE DRZWI OTWARLE