Blaski i cienie rekrutacji do firmy informatycznej