Oprogramowanie

Altium Designer

Studenci, Doktoranci i Pracownicy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych mogą korzystać z najnowszej wersji oprogramowania Altium Designer

ArcaVir - oprogramowanie firmy ArcaBit

Oprogramowanie firmy ArcaBit

Oprogramowanie antywirusowe ArcaVir Protection dla pracowników i studentów Wydziału.

Programy Matlab i Simulink

Oprogramowanie firmy The MathWorks

Aktualne i szczegółowe informacje na stronie: http://studia.elka.pw.edu.pl/prog/matlab.shtml

Oprogramowanie Microsoft

Microsoft

Pracownicy i studenci objęci programem MSDN AA mają dostęp do platformy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

OriginLab

Oprogramowanie OriginLab służy do zaawansowanej prezentacji wyników, analizy danych, programowania w języku Origin C, zawiera procedury obliczeń numerycznych firmy NAG, statystyczną obróbkę danych (więcej na www.origin.pl).

Oprogramowanie własne WEiTI

Oprogramowanie związane z programem studiów lub opracowane przez pracowników i/lub studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych