ArcaVir - oprogramowanie firmy ArcaBit

Oprogramowanie firmy ArcaBit

Oprogramowanie antywirusowe ArcaVir Protection dla pracowników i studentów Wydziału.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych podpisał umowę z firmą ArcaBit, na mocy której w ramach Programu ArcaVir dla Uczelni wszyscy pracownicy i studenci naszego Wydziału mogą pobrać i zainstalować oprogramowanie antywirusowe ArcaVir System Protection.

Każdy pracownik lub student może pobrać tylko jedną licencję.

Oprogramowanie to może być używane przez pracowników i studentów tylko do celów dydaktycznych lub naukowych. Licencji oprogramowania nie można używać do celów komercyjnych oraz odsprzedawać osobom trzecim.

Indywidualne licencjonowanie oprogramowania ArcaVir