Kierownicy kierunków

15 września 2020 r. Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Decyzją nr 16/2020 powołał kierowników poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

   
Kierownicy kierunków 

Kierunek: Automatyka i robotyka 
prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk tel: +48 22 234 7124
pok. 563
M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl

konsultacje:

  • środa, godz. 14:15-16:00 
Kierunek: Cyberbezpieczeństwo
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni tel: +48 22 234 7745
pok. 473
K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl 

konsultacje zdalne: 

  • wtorek, godz. 13:00-15:00
Kierunek: Elektronika
dr inż. Agnieszka Zaręba tel: +48 22 234 7147
pok. 
A.Zareba@imio.pw.edu.pl

konsultacje: 

  • godz. 
Kierunek: Informatyka 
(studia stacjonarne w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne)
dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni tel: +48 22 234 7098
pok. 318
Piotr.Gawrysiak@pw.edu.pl

konsultacje: 

  • czwartek, godz. 12:00-13:00
Kierunek: Inżynieria biomedyczna
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni tel. +48 22 234 5786
pok. 4
W.Smolik@ire.pw.edu.pl

konsultacje: 

  • środa, godz. 11:00-12:00
Kierunek: Inżynieria internetu rzeczy
dr inż. Daniel Paczesny tel. +48 22 234 5784
pok. 480
Daniel.Paczesny@pw.edu.pl

konsultacje: 

  • środa, godz. 10:00-12:00
Kierunek: Telekomunikacja 
dr hab. inż. Andrzej Bęben tel. +48 22 234 7899
pok. 336a
A.Beben@tele.pw.edu.pl

konsultacje: 

  • piątek, godz. 10:00-12:00
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
(studia niestacjonarne)
dr inż. Elżbieta Piwowarska tel: +48 22 234 7207
pok. 359
E.Piwowarska@elka.pw.edu.pl

konsultacje: 

  • wtorek, godz. 13:00-15:00