Praktyki obowiązkowe

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej praktyki są obowiązkowe. Wymiar czasowy praktyk obowiązkowych wynosi co najmniej 160 godzin, co odpowiada czterem tygodniom roboczym i spełnia wymagania standardów nauczania.
   

Doświadczenia studentów i pracodawców wykazują jednak, że jest to czas zbyt krótki, aby praktykant zapoznał się z przedsiębiorstwem i specyfiką pracy, a pracodawca prawidłowo ocenił zalety praktykanta. Większość pracodawców sugeruje, żeby praktyka trwała przynajmniej trzy miesiące. Dopiero w takim okresie możliwe jest powierzenie praktykantowi i wykonanie przez niego poważnego zadania. Efekty pracy wykonanej przez praktykanta w trakcie trzymiesięcznej praktyki zwykle rekompensują czas pracodawcy przeznaczony na wdrożenie praktykanta działalności w przedsiębiorstwie.

Z wymienionych powodów można się spodziewać, że znalezienie miejsca praktyki trzymiesięcznej może okazać się łatwiejsze niż praktyki krótszej.

Należy podkreślić, że praktyka trwająca dłużej niż wymagane cztery tygodnie nie musi być realizowana w wymiarze pełnego etatu i może być odbywana w trakcie semestru.  

Warto starannie wybrać miejsce i sposób realizacji praktyki, ponieważ minimum trzymiesięczne praktyki zwykle prowadzą do dalszej współpracy między studentem a przedsiębiorstwem
i są dla studentów najlepszą formą wejścia na rynek pracy.

   
Studenci zobowiązani do odbycia praktyk obowiązkowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw
i instytucji przyjmujących praktykantów są proszeni o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami organizacji praktyk.