Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023 (2023L)

Erasmus_plus

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na wolne miejsca w roku akademickim 2022/2023 i dotyczy semestru letniego 2022/2023 (2023L).

Wniosek o wyjazd można wypełnić w portalu USOS-web w dniach: 3–28 października 2022.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie – kto pierwszy ten lepszy – tzn. o przyznaniu wyjazdu decyduje kolejność dostarczenia pocztą elektroniczną (e-mail) podpisanego wniosku do Biura Współpracy Międzynarodowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  (Anna.Neubart@pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianej skrzynki pocztowej.

Pełny harmonogram rekrutacji jest przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023 (2023L)

Lp. Działanie Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń  3 - 28 października 2022
2 Weryfikacja zgłoszeń  2 listopada 2022
3 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  3 - 8 listopada 2022
4 Przygotowanie przez studentów dokumentów wyjazdowych, ewentualne roszady i przesunięcia  9 - 15 listopada 2022
5 Ogłoszenie wyników  16 listopada 2022

Uwaga!

  1. Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2022/2023.
  2. Przed wybraniem uczelni zagranicznej, należy dodatkowo upewnić się (czytając informacje dostępne na stronach internetowych tej uczelni), czy dana uczelnia jeszcze akceptuje zgłoszenia na semestr letni 2022/2023. 
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć pocztą elektroniczną (e-mail) w terminie do 28 października 2022, do godz. 15.00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (Anna.Neubart@pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianej skrzynki pocztowej.

Prosimy studentów o składanie zgłoszeń niezwłocznie po ich wypełnieniu, co ułatwi terminowe zgłoszenie studentów w uczelniach partnerskich, bo – w większości uczelni – termin akceptacji kandydatów upływa w dniu 15 listopada 2022, a na niektórych uczelniach nawet wcześniej. 

Dodatkowe informacje

  • Film instruktażowy, umieszczony na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokazuje jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://erasmus.pw.edu.pl/erasmus/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

  • Informacje na temat programu Erasmus+ są umieszczone w witrynie Wydziału pod adresem:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Erasmus+

  • Informacje, które były prezentowane na spotkaniu informacyjnym w dniu 9 marca 2022, dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2022/2023 i są zachowane w następującym pliku: 

Materiały ze spotkania informacyjnego 9 marca 2022 »