Rekrutacja na studia w ramach programu Podwójnego Dyplomowania KEUDOS!

Zaproszenie do programu

Zdobądź dwa dyplomy zamiast jednego! Możesz spełnić wymagania programowe dwóch uczelni w tym samym czasie, przez trzy lata na naszym Wydziale i przez rok w Kyungpook National University (Daegu, Korea), aby pochwalić się dwoma dyplomami inżynierskimi: polskim i koreańskim.

Rusza rekrutacja na semestr letni 2022/2023 na dwusemestralny wyjazd na studia pierwszego stopnia do Kyungpook National University (Daegu, Korea) w ramach kontynuacji programu KEUDOS prowadzącego do uzyskania podwójnego dyplomu. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w momencie aplikacji uzyskali co najmniej 90 punktów ECTS i w momencie wyjazdu będą mieli zaliczone co najmniej 120 punktów ECTS.
W I etapie zgłoszenia e-mailowe z tematem „Rekrutacja KEUDOS” należy wysyłać na adres Roman.Podraza@pw.edu.pl do dnia 12 października 2022 r. włącznie. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwisko
  2. Imię
  3. Numer albumu
  4. Kierunek studiów
  5. Adres E-mail
  6. Liczba uzyskanych punktów ECTS
  7. Liczba punktów ECTS aktualnie realizowanych przedmiotów
  8. Średnia skumulowana
  9. Stopień znajomości języka angielskiego (np. B2, C1, C2)
  10. Rodzaj dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka angielskiego

Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną o tym poinformowane przez e-mail, w którym zostaną przekazane instrukcje dalszego postępowania.

Dnia 7 października 2022 roku (piątek) w godz. 11.00 w sali 116 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości wyjazdu do Korei.

Liczba miejsc bez finansowania: 5 (studenci mogą pojechać na własny koszt bez ponoszenia opłaty za studia w KNU
Informacje o programie: https://en.knu.ac.kr/admission/double01.htm