Pierwszy Blended Intensive Programme “Physics Informed Machine Learning Applications to Geotechnical Engineering".

Zaproszenie do udziału w programie wymiany międzynarodowej

RWTH Aachen zaprasza do udziału w pierwszym Blended Intensive Programme “Physics Informed Machine Learning Applications to Geotechnical Engineering".

Kurs organizowany jest przez Instytut Geomechaniki i Techniki Podziemnej RWTH Aachen.

Termin: 18-19.07 - zajęcia online, 25-29.07 - pobyt w uczelni RWTH Aachen

W pierwszej kolejności studenci wezmą udział w dwudniowym kursie wprowadzającym prowadzonym za pośrednictwem Zoom w dniach 18 i 19 lipca 2022 r. W ciągu tych dwóch dni omawiane są zasady uczenia maszynowego, a studenci poznają narzędzia, z którymi będą pracować, czyli głównie Kod Pythona napisany w Jupyter Notebooks. W ciągu tygodnia na kampusie, od 25 do 29 lipca 2022, studenci wykorzystają nowo nabytą wiedzę teoretyczną podczas warsztatów w stylu hackathonu. Oprócz zajęć będą organizowane imprezy towarzyskie, takie jak grille i wycieczki lokalne.

Aplikacja jest otwarta dla studentów studiów magisterskich z zakresu inżynierii, geofizyki, informatyki i matematyki stosowanej.

Studenci mogą zdobyć łącznie 3 ECTS za kurs i otrzymać stypendium Erasmus+ z uczelni macierzystej. Więcej informacji o możliwości uzyskania stypendium: Blended Intensive Programme / Wyjazdy na studia / Strefa studenta / Strona główna - Erasumus (pw.edu.pl)

Termin składania wniosków: 13 czerwca 2022 r.

Więcej informacji: https://erasmus.pw.edu.pl/Aktualnosci/Physics-Informed-Machine-Learning-Applications-to-Geotechnical-Engineering