Wyniki (etap 1) rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ 2023/2024. Zgłoszenia na wolne miejsca (etap 2).

Erasmus_2023

 

Prezentujemy wyniki pierwszego etapu rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 i informujemy o rozpoczęciu drugiego etapu, który zakończy się 21 kwietnia 2023.

 

Wyniki rekrutacji – etap 1

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024. Zostało złożonych i rozpatrzonych 99 wniosków, z czego zostało zakwalifikowanych 91 studentów. Prezentujemy listę wybranych osób zwracając uwagę studentom, którzy do tej pory nie wzięli udziału w rekrutacji, że na wielu uczelniach pozostały jeszcze wolne miejsca.

Etap 1 Wyniki rekrutacji
 4 kwietnia 2023

Przypominamy, że aktualna lista uczelni, na które można wyjechać w roku akademickim 2023/2024 jest dostępna na stronie: Bilateral Agreements 2023/2024 »

 

Rekrutacja na wolne miejsca – etap 2

Informujemy, że w dniach od 4 do 21 kwietnia 2023 r., studenci, którzy do tej pory nie wzięli udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się na pozostałe wolne miejsca. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 21 kwietnia 2023, do godz. 10:00, w portalu USOS-web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 21 kwietnia 2023, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek w postaci pliku pdf, pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres:

Wniosek wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie wymaga drukowania ani podpisu odręcznego.

Erasmus-plus

 

Uwaga
W drugim etapie obowiązuje zasada: kto pierwszy - ten lepszy, tzn. zgłoszenia studentów będą rozpatrywane w kolejności przyjęcia bez żadnej zwłoki. Liczba dostępnych miejsc będzie zmniejszała się z każdym pozytywnie rozpatrzonym zgłoszeniem!
  • W ten sam sposób i w tym samym terminie (tzn. wypełniając formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web i dostarczając go po wydrukowaniu i podpisaniu do pok. 158 w dniach 4-21 kwietnia 2023 r. lub przesyłając go w postaci pliku pdf pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres inter@elka.pw.edu.pl) mogą zgłaszać propozycje przesunięć na inną uczelnię ci studenci, którzy zostali już gdzieś zakwalifikowani, ale zmienili zdanie co do wyboru miejsca wyjazdu.
  • W tym samym terminie i według tych samych kryteriów (tzn. według zasady kto pierwszy ten lepszy) zostaną też rozpatrzone zgłoszenia studentów spoza Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty wyjazdów, z tym zastrzeżeniem, że studenci tych wydziałów powinni wypełnić formularz aplikacyjny dostępny do pobrania na stronie: Przykłady i wzory dokumentów  oraz formularze do pobrania » i złożyć go w dniach 4-21 kwietnia 2023 r. w pok. 158 lub przesłać go pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres inter@elka.pw.edu.pl.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, gdyż zostało jeszcze wiele interesujących miejsc! 

Pełny harmonogram rekrutacji znajduje się w ogłoszeniu na stronie:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 »