Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Erasmus_2023

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy na studia w uczelniach europejskich, w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2024/2025 (zarówno na semestr zimowy, jak też na semestr letni lub na cały rok akademicki).

 

  Spotkanie informacyjne odbędzie się w Audytorium Centralnym
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
28 lutego 2024 (środa) , o godz. 14:15

Materiały, które będą prezentowane na spotkaniu w dniu 28 lutego 2024 zostaną udostępnione w tym miejscu po spotkaniu (przed spotkaniem można zapoznać się z materiałami z ubiegłego roku):

 

Co warto zrobić przed spotkaniem

 1. Obejrzyj listę ofert wyjazdów przygotowanych dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w portalu USOS-Web:
  https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/wymiana/oferty/index&jed_org_kod=103000

  Aby obejrzeć oferty wyjazdów należy najpierw uwierzytelnić się (zalogować się) w portalu USOS-Web jako student. Ofert wyjazdów szukaj w zakładce dla studentów/Wymiana studencka
 2. Obejrzyj bardziej szczegółowe informacje nt. interesujących cię propozycji na stronie internetowej Wydziału:
  WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Umowy dwustronne

  • W kolumnie „Students.Per.level” znajduje się informacja o stopniu studiów oraz o liczbie dostępnych miejsc dla studentów danego stopnia studiów.
  • W kolumnie „Languages” znajduje się informacja o zaleceniach dot. znajomości języka.
 3. Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 (środa) o godz. 14:15 w Audytorium Centralnym (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych).

 

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025

Lp. Działanie Termin
1. Spotkanie informacyjne 28 lutego 2024
godz. 14:15 – Audytorium Centralne
2. Przyjmowanie zgłoszeń 28 lutego - 28 marca 2024
3. Weryfikacja zgłoszeń 28 marca 2024
4. Ogłoszenie wyników  4 kwietnia 2024
5. Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  4 - 19 kwietnia 2024
6. Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca, ewentualne roszady i przesunięcia  4 - 19 kwietnia 2024
7. Ogłoszenie wyników, po uwzględnieniu zmian 19 kwietnia 2024

Uwaga!

Niektóre uczelnie wymagają przesłania informacji o zakwalifikowanych studentach już w marcu, w szczególności:

Lp. Uczelnia Termin kwalifikacji studentów
1. Télécom ParisTech (France) 15 marca 2024

Studenci zainteresowani wyjazdem do tej uczelni muszą złożyć swoje zgłoszenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158) najpóźniej do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym termin kwalifikacji studentów (czyli 14 marca 2024).

Erasmus-plus

Uwaga!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 28 marca 2024, do godz. 10:00, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 28 marca 2024, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego!

Aby to zrobić, należy najpierw wypełnić i złożyć wniosek w portalu USOS-web, a następnie pobrać go w postaci pliku pdf, umieścić jako załącznik w mailu i przesłać na adres:

Taki wniosek, o ile zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie musi być wydrukowany ani podpisany odręcznie.