Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy na studia w uczelniach europejskich, w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2022/2023 (zarówno na semestr zimowy, jak też na semestr letni lub na cały rok akademicki).

 

  Spotkanie informacyjne odbędzie się w Audytorium Centralnym
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
9 marca 2022 (środa) , o godz. 14:15

Materiały, które będą prezentowane na spotkaniu w dniu 9 marca 2022 zostaną udostępnione w tym miejscu po spotkaniu:

 

Co warto zrobić przed spotkaniem

 1. Obejrzyj listę ofert wyjazdów przygotowanych dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w portalu USOS-Web:
  https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/wymiana/oferty/index&jed_org_kod=103000

   
  Aby obejrzeć oferty wyjazdów należy najpierw uwierzytelnić się (zalogować się) w portalu USOS-Web jako student. Ofert wyjazdów szukaj w zakładce dla studentów/Wymiana studencka
 2. Obejrzyj bardziej szczegółowe informacje nt. interesujących cię propozycji na stronie internetowej Wydziału:
  WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Umowy dwustronne

   
  W kolumnie „Contact Person” znajduje się informacja o opiekunie danej umowy, ale uwaga:

  • nazwisko D.Turlej oznacza, że umowa nie ma szczególnego statusu i przy kwalifikacji na ten wyjazd stosują się ogólne zasady, jednakowe dla wszystkich studentów
  • nazwisko inne niż D.Turlej oznacza, że opinia opiekuna tej oferty popierająca starania studenta o wyjazd gwarantuje mu przyznanie tego konkretnego wyjazdu
 3. Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 9 marca 2022 (środa) o godz. 14:15 w Audytorium Centralnym (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych).

 

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023

Lp. Działanie Termin
1 Spotkanie informacyjne  9 marca 2022 (Audytorium Centralne)
2 Przyjmowanie zgłoszeń  3 marca - 7 kwietnia 2022
3 Weryfikacja zgłoszeń  8 kwietnia 2022
4 Ogłoszenie wyników 11 kwietnia 2022
5 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani 11 - 27 kwietnia 2022
6 Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca, ewentualne roszady i przesunięcia 11 - 27 kwietnia 2022
7 Ogłoszenie wyników, po uwzględnieniu zmian 28 kwietnia 2022

Uwaga!

Niektóre uczelnie wymagają przesłania informacji o zakwalifikowanych studentach już w marcu, w szczególności:

Lp. Uczelnia Termin przyjmowania zgłoszeń
2. Aachen University (Deutschland) 30 marca 2022
3. Ecole Centrale d'Electronique (Paris, France) 30 marca 2022

Studenci zainteresowani wyjazdem do tych uczelni muszą złożyć swoje zgłoszenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158) najpóźniej w tym terminie.

Erasmus-plus

Uwaga!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 7 kwietnia 2021, do godz. 23:59, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 8 kwietnia 2021, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego!

Aby to zrobić, należy najpierw wypełnić i złożyć wniosek w portalu USOS-web, a następnie pobrać go w postaci pliku pdf, umieścić jako załącznik w mailu i przesłać na adres:

Taki wniosek, o ile zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie musi być wydrukowany ani podpisany odręcznie.