Komunikaty i Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów kandydata na Dziekana WEiTI na kadencję 2024 - 2028

Programy wyborcze kandydatów na Dziekana WEiTI

Kandydaci na funkcję Dziekana WEiTI w kadencji 2024-2028

Formularze zgłoszenia, zgody kandydata na kandydowanie na funkcję Dziekana oraz wzór karty do zadawania pytań prekandydatom

Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów 9.04.2024 r. g. 10:00 w AC

prof. Krzysztof Zaremba wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej

Wyniki wyborów na Rektora PW

Terminarz wyborów Dziekana WEiTI

Wybory do Senatu PW i kolegium elektorów do wyboru Rektora - składanie dokumentów 25-26 stycznia

Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wybory uzupełniające (grupy Bw i C) 23.01.2024 r., godz. 9-15, sala 116

Wyniki wyborów z dnia 18. stycznia 2024 r.

Wybory: 18 stycznia 2024 r. w godz. 9-15 (sala 116)

Wyniki wyborów do Senatu pracowników z grupy A (z dn. 10.01.2024 r.)

Wybory bezpośrednie przedstawicieli z grupy A do Senatu PW - 10 stycznia 2024 r.