Posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów 9.04.2024 r. g. 10:00 w AC

Pierwsze posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-12:00 w Audytorium Centralnym.