Programy wyborcze kandydatów na Dziekana WEiTI

Prezentujemy programy wyborcze kandydatów na funkcję Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na kadencję 2024-2028:

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki