Terminarz wyborów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kadencję 2024–2028

Lp. Etapy wyborów Termin
1. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy A wybieranych do Senatu w wyborach bezpośrednich na wydziałach. do 08.01.2024 r.
 2. Przeprowadzenie głosowań na przedstawicieli z grupy A wybieranych do Senatu w wyborach bezpośrednich na wydziałach – 1 mandat z każdego wydziału. 10.01.2024 r.
 3.
 1. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy A do:
  • Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – liczba mandatów 7;
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli z tej grupy do Senatu – liczba elektorów 7;
 2. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy B do:
  • Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – liczba mandatów 1;
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli do Senatu – liczba mandatów 7;
 3. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy Bw do:
  • rad wydziałów;
  • wydziałowych kolegiów elektorów;
 4. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli z grupy C do:
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru 5 przedstawicieli tej grupy w Senacie i 10 przedstawicieli w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora – liczba mandatów 3;
  • rad wydziałów;
  • wydziałowych kolegiów elektorów.
do 16.01.2024 r.
 4. Przeprowadzenie głosowań w wyborach, o których mowa w pkt.  3, w grupach: A, B, Bw i C. 18.01.2024 r.
 5.

Ukonstytuowanie się:

 1. pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli z grupy A do Senatu;
 2. pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli z grupy B do Senatu;
 3. pośredniego kolegium elektorów do wyboru 5 przedstawicieli z grupy C w Senacie i 10 przedstawicieli z tej grupy w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora.
25-26.01.2024 r.
6.

Zgłoszenia kandydatów w:

 1. wyborach 10 przedstawicieli z grupy A do Senatu wybieranych w wyborach pośrednich;
 2. wyborach 10 przedstawicieli z grupy B do Senatu;
 3. wyborach przedstawicieli z grupy C do Senatu (5 osób) i do kolegium elektorów do wyboru Rektora (10 osób).
25-26.01.2024 r.
7.

Przeprowadzenie głosowań we wszystkich wyborach, o których mowa w pkt 6, przez właściwe pośrednie kolegia elektorów na:

 1. 10 przedstawicieli z grupy A do Senatu;
 2. 10 przedstawicieli z grupy B do Senatu;
 3. przedstawicieli z grupy C do Senatu (5 osób) i do kolegium elektorów do wyboru Rektora (10 osób).
30.01.2024 r.
8. Ogłoszenie wyników głosowań i wyborów, o których mowa w pkt 7. 31.01.2024 r.