Wybory: 18 stycznia 2024 r. w godz. 9-15 (sala 116)

W dniu 18 stycznia 2024 r. w godz. 9.00-15.00, w sali 116 odbędą się wybory:

  • kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupach A i B
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli do Senatu w grupach A i B
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli do wyboru Rektora i wyboru przedstawicieli do Senatu w grupie C
  • przedstawicieli z grupy Bw i C do:

       - rad wydziałów;
       - wydziałowych kolegiów elektorów

Termin zgłaszania kandydatów do tych wyborów upływa 16.01.2024.

W dniu 16.01.2024 r. w godz. 10.00 -16.00 zgłoszenia i zgody kandydatów będą przyjmowane w sali 520.