Od Dziekana

Możemy być naprawdę dumni, że wspólnie reprezentujemy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW). Wyjątkowa jednostka, którą razem tworzymy, to prawdziwa kuźnia talentów – to my przez dziesięciolecia staliśmy się liderami kształcenia polskich kadr inżynierów; informatyków, automatyków, elektroników i fotoników. Przekazywanie wiedzy, badania i pasja tworzenia technologicznych rozwiązań to motto, które przyświeca nam w codziennej pracy od 1951 roku. Potwierdzeniem tych słów są nasi absolwenci, którzy nie tylko zdobywają najważniejsze międzynarodowe nagrody, ale przede wszystkim są poszukiwanymi na rynku ekspertami, którzy cieszą się szacunkiem i uznaniem nie tylko w Polsce, ale także zagranicą, w tym w najbardziej rozwiniętych technologicznie zakątkach świata.

Każdego roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych uruchamiamy ponad 400 przedmiotów, które prowadzimy w ramach dziewięciu kierunków studiów. Ich kierowanie powierzamy najlepszym akademickim wykładowcom, którzy nie tylko legitymują się dorobkiem naukowym na światowym poziomie, ale również uczestniczą w projektach wzbogacających ich wiedzę teoretyczną o niezbędne praktyczne aspekty. Oprócz codziennej pracy dydaktycznej są oni autorami cenionych artykułów naukowych, książek i podręczników, laureatami prestiżowych nagród i przedstawicielami naszego kraju we wpływowych międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.

Codziennie z usług Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych korzysta ponad 3200 studentów i około 200 doktorantów. To właśnie specjalnie dla nich prowadzimy zajęcia na trzech poziomach studiów (inżynierskich, magisterskich, doktoranckich) w nowoczesnych salach dydaktycznych oraz 50-ciu specjalistycznych i bogato wyposażonych laboratoriach. W codziennej pracy dydaktycznej sięgamy po najnowocześniejsze metody nauczania, w tym Project Based Learning oraz inspirację realnymi projektami realizowanymi w firmach z branży technologii informacyjnych. Coraz więcej zajęć prowadzimy również w języku angielskim. Nieustannie zwiększamy również intensywność komunikacji ze studentami, tak aby system nauczania oparty na relacji mistrz – uczeń przenosić na coraz wyższy poziom.

Naszą ofertę dostosowujemy do rynkowego zapotrzebowania i oczekiwań przyszłych pracodawców. Wprowadzamy nowe kierunki i specjalizacje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ostatnich miesiącach uruchomiliśmy zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa i internetu rzeczy, które stały się prawdziwym hitem wśród kandydatów na studia w skali Kraju. Tu o jedno miejsce walczy kilkudziesięciu kandydatów. My walczymy o najlepszych – dlatego też szczególną troską obejmujemy współpracę ze szkołami średnimi. Jedna z naszych inicjatyw, projekt edukacyjny STEM, w pierwszych edycjach zgromadził ponad 2000 uczniów, którzy swoją przyszłość chcą związać z naukami ścisłymi. Jesteśmy przekonani, że ich młodzieńcze pasje zostaną u nas przekute w realną wiedze i doświadczenie, które wzbogacane będzie aktywną działalnością w jednym z kilkunastu prężnie działających u nas kół naukowych.

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzimy prace naukowo-badawcze i międzynarodowe projekty. Współpracujemy nie tylko ze światowej klasy ośrodkami naukowymi, dużymi koncernami, ale również nieustannie realizujemy prestiżowe projekty w kluczowych obszarach dla sprawnego funkcjonowania państwa, w tym np. obronności. Pozyskane środki z międzynarodowych funduszy czy krajowych dotacji umożliwiają realizację nawet najbardziej ambitnych zadań. Opracowane na Wydziale technologie to nie tylko imponujące urządzenia – to także innowacyjne sposoby skutecznego przekazywania, ukrywania czy detekcji informacji oraz budowania szkieletu sieci elektronicznych. Algorytmy przygotowane w naszych laboratoriach sterują największymi eksperymentami świata, takimi jak CERN, XFEL, Super Kamiokande, Lund i inne. Aktualnie pracujemy nad pierwszym polskim laboratorium dedykowanym sieci 5G. Jako akademicy organizujemy także konferencje naukowe i inne liczne wydarzenia. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z przodującymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi tak aby stać się prawdziwą platformą spotkania teorii z praktyką. Jesteśmy otwarci i przygotowani na wyzwania. Naszą siłą są studenci, pracownicy oraz partnerzy biznesowi. Wspólnymi siłami już dziś budujemy lepsze jutro!

Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski