Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Dane stają się coraz tańsze i wszechobecne. IBM szacuje, że 90% istniejących dziś na świecie danych zostało wytworzonych
w ostatnich 2 latach. Dane te pochodzą z logów serwerów, urządzeń mobilnych, czujników, instrumentów, transakcji. Przetwarzanie
i analiza danych przyczynia się do znajdowania wzorców
i regularności w danych, które z kolei pozwalają na poprawę kondycji człowieka, wytworzenie komercyjnej i społecznej wartości.

Na rynku pracy istnieje znaczne, ciągle rosnące zapotrzebowanie
na rozumiejących dane profesjonalistów w instytucjach biznesowych, publicznych, organizacjach non-profit.
Podaż profesjonalistów mogących pracować efektywnie z dużymi wolumenami danych jest ograniczona i znajduje odzwierciedlenie
w rosnących pensjach inżynierów danych, badaczy danych, statystyków i analityków danych. Portal Forbes.pl podaje szacunkowe dane nt. zarobków badaczy danych w USA,
które wahają się od 50 tys. USD do 150 tys. USD, zależnie
od doświadczenia.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje klasy Big Data jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności z zakresu przetwarzania i analizy dużych danych
i zapoznanie ich z rolą danych w procesach podejmowania decyzji oraz wykorzystaniem danych jako cennych aktywów strategicznych.

Dla kogo przeznaczone są studia 
Studia przeznaczone są dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków
i decydentów z obszaru finansów, ubezpieczeń, produkcji, 
marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.

Dlaczego warto studiować Data Science na PW 
Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Informatyki prowadzi projekty rozwojowo-badawcze dotyczące m.in. praktyki i teorii systemów informacyjnych obejmujących zagadnienia eksploracji danych, implementacji systemów eksploracji tekstu, budowy ontologii, wyszukiwania informacji, sztucznej inteligencji.

  
Termin zgłoszeń 
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

  
Zasady naboru

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych 1. i 2. stopnia. Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, po przesłaniu wymaganych dokumentów (szczegóły na stronie), do wyczerpania limitu miejsc.

  
Opłaty: Koszt Studiów wynosi 12500 PLN. Opłaty można wnieść w dwóch ratach:

 • I rata – 7000 PLN,  
 • II rata – 5500 PLN.

  
Kierownik Studiów: 
dr inż. Robert Bembenik
tel. 22 234 7715 
e-mail  robert.bembenik@pw.edu.pl 
 nr pokoju 302, III piętro

  
Kontakt
Sekretariat Studiów Podyplomowych pok. 204, II piętro
mgr Agnieszka Skalska-Bonadonna
tel. 22 234 1381
e-mail Agnieszka.Skalska2@pw.edu.pl

  
strona www»