Systemy i aplikacje mobilne

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Profil kandydata

Oferta studiów przeznaczona jest dla osób, które ukończywszy studia techniczne na kierunku informatyka lub podobnym, chciałyby poszerzyć wiedzę w zakresie programowania aplikacji mobilnych do zastosowań w technologii internetu rzeczy. Zakłada się, że kandydaci znają podstawy systemów operacyjnych, baz danych, technologii internetowych, aspektów sprzętowych mobilnych systemów komputerowych, a także potrafią programować w języku wysokiego poziomu (preferowany język Java). Konieczna jest także znajomość podstaw algorytmów i systemów wbudowanych oraz podstawy telekomunikacji.

   
Tematyka studiów

Studia obejmować będą zastosowanie technik programistycznych do specyficznych zastosowań związanych z wymianą informacji pomiędzy urządzeniami podłączonymi do infrastruktury komunikacyjnej (sieci komputerowe wysokiej przepustowości, system telekomunikacyjny 4G lub 5G). Chodzi tu zarówno o przesyłanie dużych ilości informacji pomiędzy węzłami sieci czujnikowych, jak i komunikację w architekturze klient-serwer, gdzie tym drugim jest zaawansowany system obliczeniowy w chmurze.

Istotne jest również przedstawienie możliwości akwizycji danych pomiarowych, przetwarzania sygnałów oraz wykonywania obliczeń bezpośrednio na urządzeniu. W szczególności chodzi o implementację algorytmów przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (tzw. paradygmat Tiny Machine Learning).

Ponadto poruszone zostaną zagadnienia wykorzystania usług geolokalizacyjnych i rzeczywistości rozszerzonej.

Z punktu widzenia produkcji oprogramowania istotne jest również zagadnienie optymalizacji, testowania i zabezpieczenia aplikacji mobilnej.

Ze względu na największą popularność, zajęcia praktyczne planowane są do realizacji na platformie Android, zaś podstawowym językiem programowania będzie Java lub Kotlin (ten ostatni staje się powoli standardem w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych). Treści przedstawiane na poszczególnych przedmiotach będą jednak ogólne i niezależne od zastosowanych technik programistycznych.

  
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie specjalistą w dziedzinie projektowania oprogramowania wykorzystywanego w systemach mobilnych intensywnie wymieniających informacje pozyskiwane ze środowiska (dane pomiarowe itp.). Będzie w stanie napisać aplikację służącą do:

 • Akwizycji danych pomiarowych przy pomocy dostępnych urządzeń
 • Przetworzenia dostępnych danych bezpośrednio na urządzeniu dzięki efektywnym algorytmom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • Przesyłania dużych ilości informacji do serwerów lub chmury obliczeniowej za pomocą sieciowego interfejsu komunikacyjnego
 • Prezentacji wyników obliczeń oraz informacji pozyskanych z innych węzłów sieci w sposób atrakcyjny dla użytkownika

Absolwent studiów będzie w stanie zapewnić projektowanej aplikacji odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a także wydajności dzięki technikom optymalizacji kodu. Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom będzie on atrakcyjnym kandydatem na stanowiska:

 • Programista aplikacji mobilnych
 • Projektant aplikacji mobilnych w ramach Internetu Rzeczy
 • Projektant mobilnych interfejsów użytkownika

  
Czas trwania:  Dwa semestry, 232 godziny zajęć.

  
Zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy ukończyli studia przynajmniej pośrednio związane z informatyką (takie jak informatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika itp.).

  
Limit miejsc na studiach

Maksymalnie 36 osób. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 18 kandydatów.

  
Termin zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej.

  
Opłaty

8000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:

 • I rata – 5000 zł płatna przed uruchomieniem pierwszych zjazdów,
 • II rata – 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.

  
Kierownik

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni
e-mail: pbilski@ire.pw.edu.pl
tel. 601 056 969

   
Sekretariat studiów

Izabela Dudek
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel. 22 234 7829
e-mail: i.dudek@ire.pw.edu.pl

Strona www studiów»