Wizualna analityka danych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla osób pracujących w działach sprzedaży, marketingu, finansów, realizujących analizy na stanowiskach analityk danych, programista Business Intelligence, specjalista data science, statystyk, które chcą rozwijać kompetencje związane z analizą danych w obszarze pracy z danymi, wykorzystując rozwiązania wykraczające poza narzędzia typu arkusz kalkulacyjny, w obszarze prezentacji danych poznając zasady tworzenia wizualizacji użytecznych dla odbiorców.

Tematyka przedmiotów:

 • Studium przypadku,
 • Programowanie w języku Python,
 • Akwizycja i analiza danych,
 • Metody analizy danych: eksploracja danych i sztuczna inteligencja,
 • Wstęp do wizualizacji danych,
 • Wizualizacja danych w biznesie,
 • Inżynieria wizualizacji danych,
 • Techniki efektywnej komunikacji wyników.

   
Czas trwania: 2 semestry

   
Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. Limit miejsc: 24. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

   
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

    
Opłaty
Koszt Studiów wynosi 12500 PLN. Opłaty można wnieść w dwóch ratach:

 • I rata – 7000 PLN,  
 • II rata – 5500 PLN.

   
Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (8 zjazdów w semestrze).

   
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki

Zasady Naboru
W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych 1. i 2. stopnia. Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, po przesłaniu wymaganych dokumentów (szczegóły na stronie), do wyczerpania limitu miejsc.

   
Kierownik
dr inż. Robert Bembenik

Tel. 22 234 7715

e-mail robert.bembenik@pw.edu.pl

pok. 302, III piętro 

   
Sekretariat studiów

mgr Urszula Adamiec
tel. 22 234 7432

e-mail urszula.adamiec@pw.edu.pl

pok. 204, II piętro

strona www»