Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - Studia przeznaczone są dla osób planujących z sukcesem zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, czyli projektami. Z tego powodu studia nie są adresowane do osób o konkretnym wykształceniu, czy backgroundzie zawodowym, lecz do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem projektami. Z pewnością zainteresują one: informatyków, inżynierów wszelkich specjalności (budownictwo, motoryzacja, inżynieria lądowa, geodezja, inżynieria chemiczna itd.), ekonomistów, marketingowców, PR’owców i innych.

Studia oferują unikatowy program nauczania, obejmujący:

 • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami,
 • trzy wiodące metodyki zarządzania projektami PRINCE2, PMBoK i IPMA wraz z metodykami i podejściami specjalistycznymi (m.in. obszar IT i motoryzacji),
 • pakiet umiejętności miękkich (kierowanie, rozwiązywanie konfliktów, efektywne prowadzenie spotkań itd.),
 • pakiet umiejętności twardych (analiza interesariuszy, analiza ryzyka, harmonogramowanie, zarządzanie budżetem, definiowanie struktury produktów projektu i in.),
 • zajęcia kontekstowe – np. przedstawiające wyprawę wysokogórską, czy rejs dalekomorski, jako projekt.

Tematy wykładów:

Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Wstęp do zarządzania projektami
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Programy, portfele projektów, organizacja projektowa
 • Konstruowanie uzasadnienia biznesowego. Studia możliwości i wykonalności

Standardy zarządzania projektami

 • Metodyka PMBOK
 • Metodyka PRINCE2
 • Metodyka IPMA
 • Metodyki i podejścia dziedzinowe

Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu projektami

 • Projekt jako zmiana - zarządzanie zmianą
 • Planowanie i zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Negocjacje w zarządzaniu projektami: sztuka, zasady, techniki
 • Efektywne kierowanie pracą zespołu - sztuka i umiejętność facylitacji
 • Sztuka przewodzenia w projekcie
 • Motywowanie uczestników projektu
 • Zarządzanie konfliktem
 • Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
 • Public relations i kształtowanie wizerunku projektu

Techniki i narzędzia zarządzania projektami

 • Konstruowanie i zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Planowanie oparte na produktach i zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektem metodą łańcucha krytycznego (ang. CCPM)
 • Harmonogramowanie projektów
 • Zarządzanie ryzykiem

Współczesne problemy zarządzania projektami

WWW
www.zarzadzanie-projektami.org.pl

Kierownik
dr  hab. inż. Andrzej Zalewski

Czas trwania
2 semestry, 196 godzin

Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 maja do 30 września - edycja jesienna oraz od 10 grudnia do 1 marca - edycja wiosenna

 

Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 518
p. Alicja Trojanowska
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 022-234-7750, 022 825 09 95