Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Charakterystyka
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno-fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, a w tym poznają metody dotyczące wdrażania, monitoringu i audytu takich systemów, jak również wymagania dotyczące specyfikacji i projektowania w zakresie ich budowy.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych
i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej),
a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

   

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation  Ulotka rekrutacja_ochrona informacji w sieciach_2021_k (002) (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 421,66 kB)

  
Czas trwania: dwa semestry, ponad 180 godzin.

  
Zasady naboru
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich). Liczba miejsc: 30, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej
18 kandydatów. Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, 
do wyczerpania limitu miejsc.

  
Termin zgłoszeń

Rekrutacja na edycję 2022/2023 została zamknięta z przyczyn organizacyjnych: https://irk.pw.edu.pl

  
Opłaty
9500 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach: 

 • I rata – 5000 zł po zakwalifikowaniu na studia, najpóźniej do 25 października br.,
 • II rata – 4500 zł przed rozpoczęciem II semestru.

  
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji

  
Kierownik
dr inż. Paweł Tomaszewicz

  
Sekretariat studiów 
Honorata Basa
Instytut Telekomunikacji PW
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel. 22 234 5893
e-mail: honorata.basa@pw.edu.pl

strona www»