Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Charakterystyka 
Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.  

  
Tematyka
Program studiów podyplomowych stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej telekomunikacji i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Sieci i systemy dostępowe – przewodowe i bezprzewodowe
 • Sieci i systemy transportowe warstwy szkieletowej
 • Media transmisyjne
 • Sieci LAN i WAN
 • Technikę IP i tworzenie stron www
 • Telefonię stacjonarną, VoIP, komórkową
 • Sieci komórkowe od GSM do LTE
 • Jakość usług
 • Podstawy programowania
 • Sygnały percepcyjne i ich własności
 • Zarządzanie sieciami
 • Bezpieczeństwo
 • Aspekty prawne
 • Aspekty ekonomiczne
 • Współpraca międzyoperatorska
 • Ewolucja ICT

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów zdalnych za pomocą platformy MS TEAMS, laboratoriów stacjonarnych (odbywających się w Instytucie Telekomunikacji PW) i wykonywanych zdalnie (na odległość), oraz zajęć projektowych.

 
Słowa kluczowe: telekomunikacja, teleinformatyka, aplikacje, ewolucja ICT.  

 
Czas trwania: 2 semestry.
 
Limit miejsc: minimalna liczba uczestników studiów – 12 słuchaczy.

  
Zasady naboru 
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia niezwiązane z kierunkiem telekomunikacja bądź kierunkami pokrewnymi oraz absolwenci kierunków nietechnicznych. 

  
Termin zgłoszeń 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2024 r. 

Rejestracja poprzez portal rekrutacyjny PW.

  
Opłaty10.500,00 zł 

 • rata I – 5.500,00 zł
 • rata II – 5.000,00 zł

  
O przyjęciu na studia decyduje:

 • spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kolejność zgłoszeń,
 • dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego (pokój 508) wydrukowanego Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe
  oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 27.09.2024 r.

  
Organizator 
Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

  
Kierownik studiów
dr inż. Sławomir Kula

  
Informacji na temat studiów udziela Sekretariat Dydaktyczny
ul. Nowowiejska 15/19, pokój 508
00-665 Warszawa 
tel. 22 234 7434, fax: 22 825 7477

e-mail: malgorzata.kowalska1@pw.edu.pl

W okresie wakacyjnym Sekretariat nieczynny od 22.07.2024 r. do  23.08.2024 r.

   
strona www»