Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami IT: Architektury, Procesy, Standardy, Jakość - studia mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji, obejmującej w szczególności:

 • nowoczesne metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK);
 • ekonomikę projektów informatycznych (analiza efektywności inwestycji w IT, wartość IT);
 • współczesne metodyki wytwarzania systemów informatycznych (modele cyklu życia, metodyki klasyczne, metodykę RUP, metodyki lekkie – np. XP, SCURUM, Crystal Methods);
 • modele i metody modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania procesowego (modele EPC, optymalizację procesów biznesowych);
 • metody budowania strategii informatycznych (BSC, TQM, 4PI, itd.);
 • architektury systemów informatycznych i metody ich oceny (m.in. architektury scentralizowane, rozproszone, SOA, metodę ATAM, standardy TOGAF, DODAF, siatke Zachmana);
 • rozwiązania klasy Business Intelligence;
 • standardy jakości rozwiązań informatycznych (jakość oprogramowania – ISO 9126, ISO 90001, CMM, CMMI);
 • standardy zarządzania infrastrukturą informatyczną (w tym ITIL, COBIT);
 • metody zapewniania i oceny jakości systemów informatycznych (m.in. testowanie, automatyzacja testowania, audyt informatyczny rozwiązań i projektów, standard COBIT).

WWW
http://zarzadzanie-it.pl

Kierownik
dr  hab. inż. Andrzej Zalewski

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin

Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych.

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 maja do 30 września - edycja jesienna oraz od 10 grudnia do 01 marca - edycja wiosenna

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 518
p. Alicja Trojanowska
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: 022 234 77 50, 022 825 09 95

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bieżące informacje dotyczące organizacji i programu studiów »