Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Studium adresowane jest do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data.  

  
Dla kogo przeznaczone są studia?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno-fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach:

 • kompresja obrazu i dźwięku
 • ulepszanie sygnału mowy
 • detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie
 • steganografia obrazowa
 • automatyczna adnotacja obrazu
 • modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna
 • bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową. 

  
Cel studiów 
Nabywanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

  
Czas trwania  
Dwa semestry, ponad 190 godzin zajęć.

  
Zasady naboru 
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów 1. stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów 2. stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po wpłaceniu opłaty za 1. semestr,
do wyczerpania limitu miejsc.

   
Limit miejsc na studiach
Maksymalnie 32 osoby. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie
co najmniej 16 kandydatów.

  
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 września br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej. 

  
Opłaty
11.000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach: 

I rata – 6.500 zł, przy zapisach na studia,
II rata – 4.500 zł, przed rozpoczęciem II semestru.

   
Kierownik
prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

   
Sekretariat studiów 
mgr Monika Feluś
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19,  00-665 Warszawa
tel. 22 234 7696
e-mail: monika.felus@pw.edu.pl

   
strona www»