Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych - Studia pozwalają poznać współczesne technologie systemów z bazami danych, nauczyć się projektowania struktur baz danych i aplikacji korzystających z danych oraz zdobyć dobrą orientację w problematyce zastosowania, wdrażania i eksploatacji takich systemów.

W szczególności zapewniają:

 • poznanie podstawowych koncepcji i trendów w dziedzinie systemów informatycznych z bazami danych,
 • poznanie podstaw technicznych współczesnych systemów informatycznych,
 • poznanie celów stosowania zintegrowanych systemów zarządzania oraz zagadnień związanych z ich wdrażaniem,
 • poznanie budowy i funkcji systemów zarządzania bazami danych, m.in. Oracle, IBM DB2 i PostgreSQL,
 • opanowanie metod analizy i modelowania danych,
 • zdobycie umiejętności tworzenia zapytań w języku SQL
 • nauczenie się programowania w języku proceduralnym wykonywanym w bazie danych (PL/SQL).

WWW
http://podyplomowe.ia.pw.edu.pl/psbd

Kierownik
 dr inż. Tomasz Traczyk, profesor uczelni

.

Efekty kształcenia

Zakładane efekty kształcenia (opis zgodny z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji).

.

Co wyróżnia nasze studia?

 • Szeroki zakres tematyczny, obejmujący zarówno zagadnienia techniczne i metody projektowania, jak i najważniejsze zastosowania.
 • Możliwość poznania aż trzech ważnych systemów zarządzania bazami danych.
 • Aż 60 godzin ćwiczeń laboratoryjnych (1/3 wszystkich zajęć!).
 • Materiały pomocnicze do zajęć w postaci elektronicznej i w postaci drukowanych skryptów.
 • Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem profesjonalnego oprogramowania firmy Oracle.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin

Zasady naboru
Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłaty można wnosić w dwóch ratach:
- 4500 zł przy zapisach, 
- 3450 zł przed rozpoczęciem zajęć drugiego semestru.

Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (ok. 7 zjazdów w semestrze).

.

Kontakt

Adres organizatora Studiów:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

Informacji udzielają:

sekretariat dydaktyczny Instytutu, czynny w dni robocze w godzinach 7:30-15:00 
e-mail A.Trojanowska@ia.pw.edu.pl
tel.: 022 234 77 50
adres j/w, pok. 518

kierownik Studiów doc. dr inż. Tomasz Traczyk
e-mail T.Traczyk@ia.pw.edu.pl.

Więcej

.