Przywództwo IT - od eksperta do lidera

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Dla kogo przeznaczone są studia? 
Studia są skierowane do inżynierów IT, którzy wkroczyli
lub wkraczają na ścieżkę kierowniczą. Ich głównymi założeniami są:

 • nastawienie na wzmocnienie rozwoju inżynierów w zakresie zarządzania i przywództwa w ekosystemie IT;
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w efektywnym zarządzaniu zespołami, projektami, technologią i organizacjami;
 • przygotowanie i prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych przez specjalistów z różnych branż, często inżynierów;
 • wykorzystanie w wykładach i praktycznych warsztatach wielu przypadków użycia, w kontekście rzeczywistych problemów;
 • skupienie na wykorzystaniu wiedzy przywódczej w praktyce inżynierskiej;
 • przygotowanie do zarządzania w środowiskach i zespołach wielokulturowych, globalnych oraz obecnie często wirtualnych.

   
Cel studiów
Celem studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z zarządzaniem zespołami, projektami i procesami, zwłaszcza w działach IT, oraz przygotowanie uczestników
do efektywnego rozwoju kariery zawodowej.

   
Charakterystyka
Studia dostarczą bądź rozszerzą wiedzę uczestników z obszarów:

 • Podejmowanie decyzji indywidualnych i w grupie;
 • Mechanizm etycznego budowania władzy oraz wywierania wpływu;
 • Mechanizm i cykle życia w procesie kształtowania się lidera
  i zespołów;
 • Podstawy neuropsychologii i kognitywistyki w kontekście teorii motywacji i zasad funkcjonowania grup;
 • Kluczowe procesy zarządzania poszczególnymi elementami architektury korporacyjnej na poziomie jednostki, zespołu
  i organizacji;
 • Usługi i produkty IT oraz relacje pomiędzy usługami a systemem i architekturą IT;
 • Procesy tworzenia i funkcjonowania technologii w gospodarce w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych;
 • Łańcuch wartości tworzenia innowacji, nowe modele biznesowe oraz sposoby transferu innowacji
  na rynek.

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje:

 • zrozumienia i zarządzania własnym profilem menedżerskim dopasowanym do obranej ścieżki kariery;
 • zarządzania architekturą biznesową i technologiczną;
 • rozumienia i wykorzystywania metodyki zwinne i klasyczne w przypadku cyfrowych transformacji organizacyjno-technologicznych;
 • analizy potrzeb i możliwości organizacji w zakresie innowacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • efektywnego wykorzystania metodyk i narzędzi do przeprowadzania zmian i realizacji programów transformacyjnych;
 • zarządzania pracownikami i zespołami odpowiednio do ich miejsca i roli w ekosystemie;
 • wykorzystania teorii procesów poznawczych w praktyce;
 • budowy efektywnej sieci relacji w organizacjach w celu osiągnięcia kolejnych szczebli kariery.

  
Czas trwania: 2 semestry

  
Zasady naboru

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych 1. i 2. stopnia. Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, po przesłaniu wymaganych dokumentów (szczegóły na stronie), do wyczerpania limitu miejsc.

   
Termin zgłoszeń
Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

   
Opłaty
Koszt Studiów wynosi 12500 PLN. Opłaty można wnieść w dwóch ratach:

 • I rata – 7000 PLN,  
 • II rata – 5500 PLN.

   
Informacje dodatkowe
Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

   
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Informatyki

   
Kierownik
dr inż. Jarosław Chudziak
Tel. 22 234 7825
e-mail jaroslaw.chudziak@pw.edu.pl

   
Sekretariat studiów Podyplomowych 
Urszula Adamiec
Instytut Informatyki
ul. Nowowiejska 15/19, p. 204, II piętro
00-665 Warszawa
tel. 22 234 7432
e-mail: urszula.adamiec@pw.edu.pl

strona www»