Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Spis artykułów

 1. Studia podyplomowe
 2. Inżynieria Cyberbezpieczeństwa
 3. Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 4. Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data
 5. Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych
 6. Java EE ― produkcja oprogramowania
 7. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń
 8. Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów
 9. Projektowania systemów informatycznych z bazami danych
 10. Przywództwo IT - od eksperta do lidera
 11. Systemy i aplikacje mobilne
 12. Wizualna analityka danych
 13. Zarządzanie projektami: metodyka, praktyka, techniki, narzędzia
 14. Zarządzanie Zasobami IT: Architektura, Procesy, Standardy, Jakość

Cel studiów 

Utworzenie studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kompetencjami z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz teleinformatyki. Inżynierowie i specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa są pilnie poszukiwani na rynku pracy.

Studia mają pozwolić na uzupełnienie wykształcenia formalnego, przekazując wiedzę praktyczną oraz umiejętności techniczne do podjęcia różnych zadań w cyberbezpieczeństwie, w wielu organizacjach prywatnych, publicznych i administracji państwowej.

 

Dla kogo przeznaczone są studia?

Studia podyplomowe „Inżynieria Cyberbezpieczeństwa” przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz studiów w zakresie nauk ścisłych.

Zajęcia prowadzone będą w języku polskim.

 

Dlaczego warto studiować Inżynierię Cyberbezpieczeństwa na PW?

Dwusemestralne studia podyplomowe Inżynieria Cyberbezpieczeństwa powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie kadry Instytutu Telekomunikacji w dydaktyce, nauce i praktyce w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ostatnich latach na studiach dziennych I i II stopnia został uruchomiony kierunek Cyberbezpieczeństwo, a studia podyplomowe Inżynieria Cyberbezpieczeństwa są doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić formalne wykształcenie w tym obszarze szeroko pojętego IT.

Tworząc program studiów skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu atrakcyjności oferty dla potencjalnych kandydatów, wysokiej jakości kształcenia oraz maksymalnym dopasowaniu do aktualnych potrzeb otoczenia. Główną rolę będzie odgrywała praca twórcza i rozwiązywanie problemów, co odzwierciedlono poprzez przewagę zajęć o charakterze praktycznym (laboratoria i zajęcia komputerowe) nad zajęciami wykładowymi. Tematycznie studia prowadzą przez 6 zharmonizowanych obszarów tematycznych:

 • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa z pojęciami fundamentalnymi i podstawami programowania w języku Python
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo komputerów i systemów operacyjnych Windows/Linux
 • Testowanie i audytowanie systemów informatycznych wraz z bezpieczeństwem aplikacji
 • Wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa komputerowego
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w nowoczesnych organizacjach

Zwieńczeniem studiów będzie realizowany w II semestrze projekt zespołowy, w ramach którego na Słuchaczy czekają ciekawe i angażujące problemy cyberbezpieczeństwa do rozwiązania. Taka forma jest kolejnym elementem przygotowującym do pracy w zespołach.

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią specjaliści w swoich dziedzinach – pracownicy Zakładu Cyberbezpieczeństwa oraz osoby posiadające praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe wynikające z prac prowadzonych przez nich w firmach na styku z infrastrukturą krytyczną.

 

Termin zgłoszeń

Termin rekrutacji ogłaszany jest na stronie własnej studiów.

 

Zasady naboru

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).  Kandydaci na studia przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, po przesłaniu wymaganych dokumentów (szczegóły na stronie studiów), do wyczerpania limitu miejsc. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://irk.pw.edu.pl

Liczba miejsc na studiach: 32, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 16 kandydatów.   

 

Opłaty

12 500 zł/rok - można wnieść w całości lub w uzgodnionych ratach, po zakwalifikowaniu na studia.

 

Kierownik Studiów 

dr inż. Paweł Tomaszewicz

Zakład Cyberbezpieczeństwa

e-mail: podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

 

Kontakt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Instytut Telekomunikacji

Honorata Basa, pok. CS305

tel.: 22 234 5893

Dorota Tomaszewska, pok. 472

tel.: 22 234 7330

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

e-mail: podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

 

Strona www: 

https://icyb.tele.pw.edu.pl