Automatyka i robotyka [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Automatyka i robotyka – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. 

 1. Tabela 1 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 
 2. Tabela 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później

 

Uwaga

Ogólna struktura planów modelowych, obejmujących również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie jest pokazana w artykule wprowadzającym ».

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020

Tabela 1. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka
— dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
12 13          
 Algebra liniowa 6            
 Analiza i równania różniczkowe 1 6            
 Analiza i równania różniczkowe 2   4          
 Metody probabilistyczne i statystyka   5          
 Metody numeryczne   4          
Fizyka,
 w tym:
  4 4        
 Fizyka ogólna   4          
 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji     4        
Elektronika,
 w tym:
5 5 5 5      
 Podstawy techniki cyfrowej 5            
 Podstawy elektroniki   5          
 Teoria sygnałów i informacji     5        
 Technika mikroprocesorowa       5      
Informatyka,
 w tym:
6 5 4 5 5    
 Podstawy programowania 6            
 Programowanie obiektowe   5          
 Programowanie zdarzeniowe     4        
 Sieci komputerowe       5      
 Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu         5    
Przedmioty podstawowe kierunku AR,
 w tym:
4   13 16 8 6  
 Aparatura automatyki i robotyki 4            
 Wstęp do robotyki     5        
 Podstawy automatyki     4        
 Sterowniki programowalne     4        
 Podstawy badań operacyjnych       4      
 Modelowanie i identyfikacja       4      
 Sterowanie procesami       4      
 Anatomia robotów       4      
 Systemy DCS i SCADA         5    
 Diagnostyka procesów przemysłowych         3    
 Projektowanie układów sterowania
 (projekt grupowy)
          6  
Przedmioty obieralne kierunku AR
 
        9 11 7
Przedmioty obieralne techniczne
 
        6 8 6
suma: 27 27 26 26 28 25 13

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020 lub później

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka
— dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
12 13          
 Algebra liniowa 6            
 Analiza i równania różniczkowe 1 6            
 Analiza i równania różniczkowe 2   4          
 Metody probabilistyczne i statystyka   5          
 Metody numeryczne   4          
Fizyka,
 w tym:
  4 4        
 Fizyka ogólna   4          
 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji     4        
Elektronika,
 w tym:
6 5 5        
 Podstawy techniki cyfrowej 6            
 Podstawy elektroniki   5          
 Elektronika w automatyce     5        
Informatyka,
 w tym:
6 4 4 5 5    
 Podstawy informatyki i programowania 6            
 Programowanie obiektowe   4          
 Sieci komputerowe     4        
 Programowanie aplikacyjne       5      
 Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu         5    
Przedmioty podstawowe kierunku AR,
 w tym:
4   13 21 11 9  
 Aparatura automatyki i robotyki 4            
 Wstęp do robotyki     5        
 Podstawy automatyki     4        
 Sterowniki programowalne     4        
 Podstawy badań operacyjnych       4      
 Modelowanie i identyfikacja       4      
 Sterowanie procesami       4      
 Anatomia robotów       4      
 Systemy DCS i SCADA       5      
 Projektowanie układów sterowania 
 (projekt grupowy)
        6    
 Sterowanie i symulacja robotów         5    
 Prototypowanie inżynierskie w automatyce i robotyce           5  
 Diagnostyka procesów przemysłowych           4  
Przedmioty obieralne kierunku AR
 
        7 8 7
Przedmioty obieralne techniczne
 
        5 8 6
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.