Informatyka (od roku 2019/2020) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Informatyka – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Na kierunku Informatyka nieco odmiennie, w porównaniu z pozostałymi kierunkami studiów, rozłożone są przedmioty nietechniczne, a poza tym są tylko trzy przedmioty z wychowania fizycznego, a nie cztery. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie. Natomiast plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych, dla poszczególnych specjalności, jest pokazany w tabeli 2.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0        
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2   2       2
Przedmioty techniczne 28 26 24 26 30 27 11
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na poszczególnych specjalnościach na kierunku Informatyka, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub w latach późniejszych.

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku   Informatyka   dzieli się na dwie specjalności:

 1. Inżynieria oprogramowania
 2. Sztuczna inteligencja

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4 jest wspólny dla całego kierunku studiów Informatyka, gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze, ale jest też częściowo wspólny dla semestrów 5–7 w zakresie metod wytwarzania oprogramowania i fizyki, jednak z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i obieralnych dla poszczególnych specjalności.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

 Plan modelowy wspólny dla kierunku  Informatyka  (sem. 1–4 i częściowo 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
11 5 5        
 Analiza matematyczna 6            
 Matematyka konkretna 1 5            
 Matematyka konkretna 2   5          
 Probabilistyka     5        
Architektura komputerów
i sprzęt komputerowy,
 w tym:
6 7   4      
 Podstawy techniki cyfrowej 6            
 Architektura komputerów   4          
 Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji   3          
 Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach       4      
Metody wytwarzania oprogramowania,
 w tym:
11 4 5 4 10 3  
 Podstawy informatyki i programowania 6            
 Projekt zespołowy pierwszy 5            
 Programowanie obiektowe   4          
 Programowanie aplikacyjne     5        
 Sztuka wytwarzania oprogramowania       4      
 Programowanie sieciowe         4    
 Projekt zespołowy drugi         6    
 Paradygmaty programowania           3  
Podstawy informatyki,
 w tym:
  10 14 18      
 Algorytmy i struktury danych   6          
 Sieci komputerowe   4          
 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji     5        
 Systemy operacyjne     5        
 Bazy danych 1     4        
 Wprowadzenie do systemów zarządzania       5      
 Wstęp do multimediów       5      
 Bezpieczeństwo systemów i sieci       4      
 Bazy danych 2       4      
Fizyka,
 w tym:
          4 4
 Fizyka ogólna           4  
 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji             4
suma: 28 26 24 26 10 7 4

Plan modelowy dla specjalności  Inżynieria oprogramowania  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty specjalności IOP,
 w tym:
        8 4  
 Zarządzanie projektami informatycznymi         4    
 Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych         4    
 Techniki kompilacji           4  
Przedmioty obieralne specjalności IOP
 
        4 4  
Przedmioty wariantowe kierunku
 
        8    
Przedmioty obieralne kierunku
 
          8 4
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 3
suma: 28 26 24 26 30 27 11

 Plan modelowy dla specjalności  Sztuczna inteligencja  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty specjalności SZI,
 w tym:
        8 4  
 Przeszukiwanie i optymalizacja         4    
 Sztuczne sieci neuronowe         4    
 Uczenie maszynowe           4  
albo         albo albo  
 Uczenie maszynowe         4    
 Percepcja maszyn         4    
 Inteligentne maszyny           4  
Przedmioty obieralne specjalności SZI
 
        4 4  
Przedmioty wariantowe kierunku
 
        8    
Przedmioty obieralne kierunku
 
          8 4
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 3
suma: 28 26 24 26 30 27 11

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.