Inżynieria biomedyczna (od roku 2018/2019) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Inżynieria biomedyczna – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie. Natomiast plany modelowe dla poszczególnych specjalności różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Z kolei plany modelowe w zakresie przedmiotów technicznych są pokazane w tabeli 2.

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0 0      
Języki obce     4 4 4    
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2 2         2
Przedmioty techniczne 28 28 26 26 26 23 11
 Praktyka           4  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na poszczególnych specjalnościach na kierunku Inżynieria biomedyczna, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub w latach późniejszych.

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku  Inżynieria biomedyczna  dzieli się na dwie specjalności:

 1. Aparatura medyczna
 2. Informatyka biomedyczna

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4 jest wspólny dla całego kierunku studiów Inżynieria biomedyczna, gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

 Plan modelowy wspólny dla kierunku  Inżynieria biomedyczna  (sem. 1–4)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
7 6 5 4      
 Algebra liniowa 4            
 Analiza 1 3            
 Analiza 2   6          
 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka     5        
 Metody numeryczne       4      
Fizyka,
 w tym:
6 4          
 Fizyka 1 6            
 Fizyka 2   4          
Mechanika i wytrzymałość materiałów,
 w tym:
2 5 5        
 Materiałoznawstwo 2            
 Mechanika i wytrzymałość materiałów   5          
 Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie     5        
Podstawy inżynierii biomedycznej,
 w tym:
4 4 3 4      
 Anatomia i fizjologia 2            
 Propedeutyka medycyny 2            
 Fizyko-medyczne podstawy inżynierii biomedycznej   2          
 Biomateriały   2          
 Radiologia     3        
 Biomechanika inżynierska       4      
Podstawy informatyki,
 w tym:
4 5 3        
 Podstawy programowania 4            
 Programowanie obiektowe   5          
 Grafika komputerowa     3        
Elektrotechnika, elektronika
i automatyka,
 w tym:
5 4 10 10      
 Metrologia 5            
 Wstęp do elektrotechniki   4          
 Laboratorium elektrotechniki     2        
 Podstawy automatyki     4        
 Podstawy elementów i układów elektronicznych     4        
 Wstęp do systemów elektroniki wbudowanej       5      
 Sygnały i systemy       4      
 Podstawy robotyki       1      
Obrazowanie medyczne
i aparatura medyczna,
 w tym:
      8      
 Podstawy obrazowania medycznego       4      
 Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych       5      
suma: 28 28 26 26      

 Plan modelowy dla specjalności  Aparatura medyczna  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Elektrotechnika, elektronika
i automatyka,
 w tym:
        14    
 Układy elektroniczne         5    
 Technika mikroprocesorowa         4    
 Programowalne układy logiczne         3    
 Laboratorium automatyki i robotyki         2    
Obrazowanie medyczne
i aparatura medyczna,
 w tym:
        7 4  
 Elektroniczna aparatura medyczna         7    
 Cyfrowe przetwarzanie obrazów           4  
Przedmioty obieralne specjalności AME
 
        5 15 7
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 28 26 26 26 23 11

 Plan modelowy dla specjalności  Informatyka biomedyczna  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Podstawy informatyki,
 w tym:
        10 4  
 Architektura systemów komputerowych         2    
 Programowanie w języku JAVA         4    
 Informatyczne systemy medyczne         4    
 Programowanie aplikacji internetowych           4  
Obrazowanie medyczne
i aparatura medyczna,
 w tym:
        7 4  
 Elektroniczna aparatura medyczna         7    
 Cyfrowe przetwarzanie obrazów           4  
Przedmioty obieralne specjalności IBM
 
        9 11 7
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 28 26 26 26 23 11

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.