Inżynieria biomedyczna (do roku 2017/2018) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Inżynieria biomedyczna – plan modelowy

 

W tabeli 1, oraz w tabeli 2, przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Tabela 1 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018, natomiast tabela 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018.

 

 

Uwaga

Ogólna struktura planów modelowych, obejmujących również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie jest pokazana w artykule wprowadzającym ».

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2017/2018

Tabela 1. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna 
— dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
7 6 5   4    
 Algebra liniowa i analiza 1 7            
 Analiza 2   6          
 Rachunek prawdopodobieństwa     5        
 Metody numeryczne         4    
Fizyka,
 w tym:
  6 4        
 Fizyka 1   6          
 Fizyka 2     4        
Chemia,
 w tym:
6            
 Podstawy chemii 3            
 Podstawy chemii – laboratorium 3            
Podstawy nauk medycznych,
 w tym:
7            
 Propedeutyka nauk medycznych 4            
 Anatomia i fizjologia 3            
Podstawy informatyki,
 w tym:
8 3          
 Podstawy technik informacyjnych 2            
 Języki programowania 6            
 Grafika komputerowa   3          
Podstawy inżynierii biomedycznej,
 w tym:
  3   6      
 Biochemia   3          
 Biofizyka       3      
 Radiologia       3      
Elektrotechnika, elektronika
i automatyka,
 w tym:
  5 4 12 7    
 Metrologia   5          
 Elektrotechnika     4        
 Laboratorium elektrotechniki       1      
 Elektronika 1       4      
 Elektronika 2         4    
 Sygnały i systemy       4      
 Podstawy automatyki       3      
 Podstawy robotyki         2    
 Laboratorium automatyki i robotyki         1    
Mechanika i wytrzymałość materiałów,
 w tym:
  3 13        
 Materiałoznawstwo   3          
 Laboratorium materiałoznawstwa     3        
 Mechanika i wytrzymałość materiałów     5        
 Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie     5        
Biomechanika,
 w tym:
        3 7  
 Biomateriały         3    
 Biomechanika inżynierska           4  
 Implanty i sztuczne narządy           3  
Obrazowanie medyczne
i aparatura medyczna,
 w tym:
      8 6 4  
 Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych       4      
 Podstawy obrazowania medycznego       4      
 Elektroniczna aparatura medyczna         6    
 Cyfrowe przetwarzanie obrazów           4  
Przedmioty obieralne kierunku IB
 
        8 10 9
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna 
— dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
7 6 5   4    
 Algebra liniowa i analiza 1 7            
 Analiza 2   6          
 Rachunek prawdopodobieństwa     5        
 Metody numeryczne         4    
Fizyka,
 w tym:
  6 4        
 Fizyka 1   6          
 Fizyka 2     4        
Chemia,
 w tym:
6            
 Podstawy chemii 3            
 Podstawy chemii – laboratorium 3            
Podstawy nauk medycznych,
 w tym:
7            
 Propedeutyka nauk medycznych 4            
 Anatomia i fizjologia 3            
Podstawy informatyki,
  w tym:
4 8          
 Podstawy technik informacyjnych 4            
 Języki programowania   5          
 Grafika komputerowa   3          
Podstawy inżynierii biomedycznej,
  w tym:
  3   6      
 Biochemia   3          
 Biofizyka       3      
 Radiologia       3      
Elektrotechnika, elektronika
i automatyka,
  w tym:
2 3 4 12 7    
 Metrologia 2            
 Laboratorium metrologii   3          
 Elektrotechnika     4        
 Laboratorium elektrotechniki       1      
 Elektronika 1       4      
 Elektronika 2         4    
 Sygnały i systemy       4      
 Podstawy automatyki       3      
 Podstawy robotyki         2    
 Laboratorium automatyki i robotyki         1    
Mechanika i wytrzymałość materiałów,
  w tym:
2   13        
 Materiałoznawstwo 2            
 Laboratorium materiałoznawstwa     3        
 Mechanika i wytrzymałość materiałów     5        
 Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie     5        
Biomechanika,
  w tym:
        3 7  
 Biomateriały         3    
 Biomechanika inżynierska           4  
 Implanty i sztuczne narządy           3  
Obrazowanie medyczne
i aparatura medyczna,
  w tym:
      8 6 4  
 Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych       4      
 Podstawy obrazowania medycznego       4      
 Elektroniczna aparatura medyczna         6    
 Cyfrowe przetwarzanie obrazów           4  
Przedmioty obieralne kierunku IB
 
        8 10 9
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.