Telekomunikacja (do roku 2018/2019) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Telekomunikacja – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na poszczególnych specjalnościach na kierunku Telekomunikacja, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 1 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub w latach wcześniejszych.

 

Uwaga

Ogólna struktura planów modelowych, obejmujących również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie jest pokazana w artykule wprowadzającym ».

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku  Telekomunikacja dzieli się na trzy specjalności:

 1. Radiokomunikacja i techniki multimedialne
 2. Systemy i sieci telekomunikacyjne
 3. Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4 jest wspólny dla całego kierunku studiów  Telekomunikacja, gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze.

 

Tabela 1. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku  Telekomunikacja.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

 Plan modelowy wspólny dla kierunku  Telekomunikacja  (sem. 1–4)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
 Orientacja            
Matematyka,
 w tym:
12 10 4        
 Algebra i teoria mnogości 5            
 Analiza 1 7            
 Analiza 2   5          
 Probabilistyka   5          
 Wstęp do metod numerycznych     4        
Fizyka i fizyczne podstawy elektroniki,
 w tym:
3 4 8 4      
 Wstęp do fizyki 3            
 Fizyka ogólna   4          
 Pola i fale     5        
 Elektronika ciała stałego     3        
 Podstawy fotoniki       4      
Miernictwo i systemy pomiarowe,
 w tym:
5            
 Podstawy pomiarów 5            
Algorytmy i techniki programowania,
 w tym:
4 5 4        
 Podstawy programowania 4            
 Programowanie obiektowe   5          
 Algorytmy i struktury danych     4        
Obwody i sygnały,
 w tym:
  5 5        
 Teoria obwodów   5          
 Sygnały, modulacje i systemy     5        
Podstawy elektroniki,
 w tym:
      10      
 Elementy i układy elektroniczne       5      
 Laboratorium elementów i układów elektronicznych       3      
 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów       2      
Technika cyfrowa,
 w tym:
4   5        
 Układy logiczne 4            
 Układy cyfrowe     5        
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
  2   8      
 Architektura sieci telekomunikacyjnych   2          
 Podstawy radiokomunikacji       3      
 Techniki Internetu       3      
 Podstawy transmisji cyfrowej       2      
Przedmioty obieralne kierunku,
 w tym:
      4      
 Systemy komputerowe albo 
 Systemy operacyjne albo 
 Programowanie zdarzeniowe
      4
albo
 4
albo
 4
     
suma: 28 26 26 26      

 Plan modelowy dla specjalności  Radiokomunikacja i techniki multimedialne  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
        2    
 Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej         2    
Przedmioty obowiązkowe specjalności RTM,
 w tym:
        16 8  
 Podstawy techniki dźwiękowej         4    
 Podstawy techniki obrazowej         4    
 Systemy radiokomunikacyjne         4    
 Technika mikrofalowa         4    
 Systemy telewizyjne           4  
 Miernictwo radioelektroniczne           4  
Przedmioty obieralne specjalności RTM
 
        10 13 9
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 Plan modelowy dla specjalności  Systemy i sieci telekomunikacyjne  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
        2    
 Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej         2    
Przedmioty obowiązkowe specjalności SST,
 w tym:
        13 10 5
 Transmisja przewodowa         6    
 Podstawy komutacji cyfrowej         5    
 Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów         2    
 Systemy teletransmisyjne           5  
 Systemy komunikacji ruchomej           5  
 Sieci wielousługowe             5
Przedmioty obieralne specjalności SST
 
        9 11 4
Przedmioty obieralne techniczne
 
        4 4 4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 Plan modelowy dla specjalności  Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
        2    
 Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej         2    
Przedmioty obowiązkowe specjalności TZT,
 w tym:
        17 10  
 Podstawy komutacji cyfrowej         5    
 Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych         5    
 Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi         5    
 Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów         2    
 Systemy komunikacji ruchomej           5  
 Sieci IP           5  
Przedmioty obieralne specjalności TZT
 
        9 11 9
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4 4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.