Elektronika (od roku 2020/2021) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Elektronika – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektronika, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Na kierunku Elektronika nieco odmiennie, w porównaniu z pozostałymi kierunkami studiów, rozłożone są przedmioty nietechniczne, a poza tym są tylko trzy przedmioty z wychowania fizycznego, a nie cztery. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie. Natomiast plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych, dla poszczególnych specjalności, jest pokazany w tabeli 2.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektronika.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0        
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2         2 2
Przedmioty techniczne 28 26 26 26 30 25 11
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektronika, na poszczególnych specjalnościach, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 lub w latach późniejszych.

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektronika dzieli się na dwie specjalności:

 1. Elektronika i fotonika (EIF)
 2. Elektronika i informatyka w medycynie (EIM)

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 3 jest wspólny dla całego kierunku studiów Elektronika, gdyż podział na specjalności następuje po trzecim semestrze, ale jest też częściowo wspólny dla semestrów 4–7 w zakresie przedmiotów podstawowych, jednak z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i obieralnych dla poszczególnych specjalności.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektronika.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

Plan modelowy wspólny dla kierunku  Elektronika  (sem. 1–3 i częściowo 4–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
9 7 3        
 Wstęp do matematyki dla inżynierów 5            
 Wstęp do algebry dla inżynierów 4            
 Analiza matematyczna   4          
 Probabilistyka i wstęp do statystyki   3          
 Wstęp do metod numerycznych     3        
Fizyka i fizyczne podstawy elektroniki i fotoniki,
 w tym:
6 6 7 2      
 Fizyka i laboratorium eksperymentu 3            
 Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice 3            
 Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice   2          
 Podstawy przyrządów półprzewodnikowych   2          
 Wstęp do fotoniki   2          
 Elementy fotoniczne     3        
 Laboratorium podstaw przyrządów półprzewodnikowych     2        
 Teoria elektromagnetyzmu     2        
 Laboratorium elektromagnetyzmu       2      
Podstawy elektroniki, miernictwo, obwody, sygnały i systemy,
 w tym:
8 8 5 3      
 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki 5            
 Podstawy materiałów i konstrukcji 3            
 Teoria obwodów   5          
 Podstawy pomiarów wielkości elektrycznych   3          
 Laboratorium podstaw pomiarów wielkości elektrycznych     2        
 Sygnały i systemy     3        
 Przetwarzanie sygnałów       3      
Elektronika,
 w tym:
2   4 6 3 2  
 Projekt wstępny 2            
 Elektronika analogowa 1     4        
 Laboratorium elektroniki analogowej 1       2      
 Elektronika analogowa 2       4      
 Laboratorium elektroniki analogowej 2         3    
 Projekt zespołowy           2  
Technika cyfrowa,
 w tym:
  3 3 4 4 5  
 Podstawy techniki cyfrowej   3          
 Systemy cyfrowe i komputerowe     3        
 Podstawy mikrokontrolerów       4      
 Wstęp do systemów wbudowanych         4    
 Systemy internetu rzeczy           5  
Podstawy informatyki i programowanie,
 w tym:
3 2 4 3 4    
 Wstęp do informatyki 3            
 Paradygmaty programowania   2          
 Programowanie strukturalne     4        
 Programowanie obiektowe       3      
 Programowanie układów rekonfigurowalnych         4    
suma: 28 26 26 18 11 7  

Plan modelowy dla specjalności  Elektronika i fotonika  (sem. 4–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty obowiązkowe specjalności EIF,
 w tym:
      8 15 5  
 Technologie elektroniczne i fotoniczne       3      
 Fotonika światłowodowa       3      
 Elektronika mikrofalowa       2      
 Materiały i konstrukcje         5    
 Zaawansowane przetwarzanie sygnałów i obrazów         4    
 Podstawy mikroelektroniki         4    
 Laboratorium elektroniki mikrofalowej         2    
 Projektowanie systemów elektronicznych           5  
Przedmioty obieralne specjalności EIF
 
        4 3 8
Przedmioty obieralne kierunku EL
 
          6 3
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4  
suma: 28 26 26 26 30 25 11

Plan modelowy dla specjalności  Elektronika i informatyka w medycynie  (sem. 4–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty obowiązkowe specjalności EIM,
 w tym:
      8 15    
 Radiologia z nukleoniką       4      
 Wprowadzenie do nauk medycznych       2      
 Akceleratory biomedyczne       2      
 Detektory promieniowania jonizującego         5    
 Podstawy technik obrazowania w medycynie         5    
 Elektroniczna aparatura medyczna         5    
Przedmioty obieralne specjalności EIM
 
        4 8 8
Przedmioty obieralne kierunku EL
 
          6 3
Przedmioty obieralne techniczne
 
          4  
suma: 28 26 26 26 30 25 11

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.