Informatyka (do roku 2018/2019) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Informatyka – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na poszczególnych specjalnościach na kierunku Informatyka, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 1 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub w latach wcześniejszych.

 

Uwaga

Ogólna struktura planów modelowych, obejmujących również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie jest pokazana w artykule wprowadzającym ».

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku  Informatyka  dzieli się na dwie specjalności:

 1. Inżynieria systemów informatycznych
 2. Systemy informacyjno-decyzyjne

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4, a także częściowo dotyczący semestrów od 5–6, ale tylko w zakresie przedmiotów należących do klasy programowej Podstawy informatyki, jest wspólny dla całego kierunku studiów Informatyka, gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze.

 

Tabela 1. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

  Plan modelowy wspólny dla kierunku Informatyka  (sem. 1–6)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
 Orientacja            
Matematyka,
 w tym:
17 7 5        
 Logika i teoria mnogości 5            
 Analiza i równania różniczkowe 1 6            
 Analiza i równania różniczkowe 2   4          
 Algebra liniowa 6            
 Matematyka dyskretna   3          
 Metody probabilistyczne i statystyka     5        
Fizyka,
 w tym:
  4 4        
 Fizyka ogólna   4          
 Fizyka kwantowa i statystyczna lub
 Fizyczne podstawy przetwarzania informacji
    4
lub
4
       
Elektronika,
 w tym:
  5 5        
 Podstawy elektroniki   5          
 Teoria sygnałów i informacji     5        
Podstawy informatyki,
 w tym:
5 5 5 14      
 Wstęp do informatyki 5            
 Podstawy techniki cyfrowej   5          
 Architektura komputerów     5        
 Systemy operacyjne       5      
 Bazy danych 1       4      
 Sieci komputerowe       5      
Metody programowania,
 w tym:
6 5 4 4      
 Podstawy programowania 6            
 Programowanie obiektowe   5          
 Algorytmy i struktury danych     4        
 Programowanie zdarzeniowe       4      
Podstawy systemów,
 w tym:
    3 8      
 Podstawy telekomunikacji     3        
 Podstawy badań operacyjnych       4      
 Podstawy automatyki       4      
Podstawy informatyki cd.,
 w tym:
        24 4  
 Inżynieria oprogramowania         4    
 Bezpieczeństwo systemów i sieci         4    
 Grafika komputerowa         4    
 Bazy danych 2         4    
 Systemy czasu rzeczywistego         4    
 Podstawy sztucznej inteligencji         4    
 Techniki internetowe           4  
suma: 28 26 26 26 24 4  

Plan modelowy dla specjalności Inżynieria systemów informatycznych  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Projektowanie systemów cyfrowych albo
Algorytmy i języki programowania
        4 9 4
 Elektronika cyfrowa         4    
 Technika mikroprocesorowa           5  
 Urządzenia zewnętrzne i interfejsy           4  
 Projektowanie urządzeń cyfrowych             4
albo         albo albo albo
 Analiza algorytmów         4    
 Techniki kompilacji           5  
 Języki przetwarzania symbolicznego           4  
 Przeszukiwanie i optymalizacja             4
Przedmioty obieralne specjalności ISI
 
          12 5
Przedmioty obieralne techniczne
 
            4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 Plan modelowy dla specjalności Systemy informacyjno-decyzyjne  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Systemy informacyjno-decyzyjne
 
        4 4 8
Systemy zarządzania albo 
Systemy sterowania
          9  
 Zarządzanie i harmonogramowanie procesów           5  
 Systemy informatyczne zarządzania           4  
albo           albo  
 Sterowanie procesami           4  
 Wstęp do robotyki           5  
Metody i techniki implementacji
 
          8  
Przedmioty obieralne techniczne
 
            5
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.