Inżynieria internetu rzeczy [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Inżynieria internetu rzeczy – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria internetu rzeczy, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Na kierunku Inżynieria internetu rzeczy nieco odmiennie, w porównaniu z pozostałymi kierunkami studiów, rozłożone są przedmioty nietechniczne i przedmioty z języków obcych, a poza tym są tylko trzy przedmioty z wychowania fizycznego, a nie cztery. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie. Z kolei plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych jest pokazany w tabeli 2.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku  Inżynieria internetu rzeczy.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0        
Języki obce     4 4 4    
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2     4      
Przedmioty techniczne 28 30 26 22 26 27 13
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria internetu rzeczy, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku  Inżynieria internetu rzeczy.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
10 5          
 Wstęp do matematyki 4            
 Analiza 6            
 Algebra   5          
Fizyka,
 w tym:
  4 4        
 Wstęp do fizyki   4          
 Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki     4        
Podstawy elektroniki,
 w tym:
4 5 5        
 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 4            
 Sygnały i systemy   5          
 Elementy i układy elektroniczne     5        
Informatyka techniczna,
 w tym:
4 5   5 5    
 Podstawy programowania 4            
 Podstawy techniki cyfrowej   5          
 Mikrokontrolery i układy programowalne       5      
 Bazy danych i big data         5    
Teleinformatyka,
 w tym:
    5 5 4 11  
 Podstawy transmisji bezprzewodowej     5        
 Architektura i inżynieria usług i aplikacji       5      
 Podstawy cyberbezpieczeństwa         4    
 Metody analizy danych           6  
 Techniki chmur obliczeniowych           5  
Projektowanie systemów i urządzeń,
 w tym:
10 11 12 12 12 12  
 Moduły i systemy internetu rzeczy 10            
 Systemy wbudowane i oprogramowanie   11          
 Komunikacja przewodowa i bezprzewodowa     12        
 Inteligentne urządzenie internetu rzeczy       12      
 Usługi i aplikacje internetu rzeczy         12    
 Aplikacje rozproszone i chmury obliczeniowe internetu rzeczy           12  
Przedmioty obieralne kierunku IR,
 w tym:
        5 4 5
 Podstawy elektroniki - przedmioty obieralne         5    
 Informatyka techniczna - przedmioty obieralne           4  
 Teleinformatyka - przedmioty obieralne             5
Przedmioty obieralne techniczne
 
            8
suma: 28 30 26 22 26 27 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.