Elektronika (do roku 2019/2020) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Elektronika – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na poszczególnych specjalnościach na kierunku Elektronika, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. Uwaga. Plan modelowy przedstawiony w tabeli 1 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub w latach wcześniejszych.

 

Uwaga

Ogólna struktura planów modelowych, obejmujących również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie jest pokazana w artykule wprowadzającym ».

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku  Elektronika  dzieli się na dwie specjalności:

 1. Elektronika i inżynieria komputerowa  (EIK)
 2. Elektronika i informatyka w medycynie  (EIM)

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4 jest wspólny dla całego kierunku studiów Elektronika , gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze.

 

Tabela 1. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Elektronika.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

 Plan modelowy wspólny dla kierunku  Elektronika  (sem. 1–4)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
 Orientacja            
Matematyka,
 w tym:
12 10 4        
 Algebra i teoria mnogości 5            
 Analiza 1 7            
 Analiza 2   5          
 Probabilistyka   5          
 Wstęp do metod numerycznych     4        
Fizyka i fizyczne podstawy elektroniki,
 w tym:
3 4 8 4      
 Wstęp do fizyki 3            
 Fizyka ogólna   4          
 Pola i fale     5        
 Elektronika ciała stałego     3        
 Podstawy fotoniki       4      
Miernictwo i systemy pomiarowe,
 w tym:
5            
 Podstawy pomiarów 5            
Algorytmy i techniki programowania,
 w tym:
4 5 4        
 Podstawy programowania 4            
 Programowanie obiektowe   5          
 Algorytmy i struktury danych     4        
Obwody i sygnały,
 w tym:
  5 5        
 Teoria obwodów   5          
 Sygnały, modulacje i systemy     5        
Podstawy elektroniki,
 w tym:
      10      
 Elementy i układy elektroniczne       5      
 Laboratorium elementów i układów elektronicznych       3      
 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów       2      
Technika cyfrowa,
 w tym:
4   5        
 Układy logiczne 4            
 Układy cyfrowe     5        
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
  2   8      
 Architektura sieci telekomunikacyjnych   2          
 Podstawy radiokomunikacji       3      
 Techniki Internetu       3      
 Podstawy transmisji cyfrowej       2      
Przedmioty obieralne kierunku,
 w tym:
      4      
 Systemy komputerowe albo 
 Systemy operacyjne albo 
 Programowanie zdarzeniowe
      4
albo
 4
albo
 4
     
suma: 28 26 26 26      

 Plan modelowy dla specjalności  Elektronika i inżynieria komputerowa  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Miernictwo i systemy pomiarowe,
 w tym:
        5    
 Systemy pomiarowe         5    
Podstawy elektroniki,
 w tym:
        11 8  
 Przyrządy półprzewodnikowe         4    
 Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów         2    
 Układy i systemy elektroniczne         5    
 Laboratorium układów i systemów elektronicznych           3  
 Podstawy mikroelektroniki           5  
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
        5    
 Podstawy techniki wielkich częstotliwości         5    
Przedmioty obieralne specjalności EIK,
 w tym:
        7 17 9
 Elementy i systemy optoelektroniczne         4    
 Podstawy techniki mikroprocesorowej           5  
 Pozostałe przedmioty obieralne         3 12 9
Przedmioty obieralne techniczne
 
            4
suma: 28 26 26 26 28 25 13

 Plan modelowy dla specjalności  Elektronika i informatyka w medycynie  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Miernictwo i systemy pomiarowe,
 w tym:
        5    
 Systemy pomiarowe         5    
Podstawy elektroniki,
 w tym:
        2    
 Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów         2    
Technika cyfrowa,
 w tym:
        5    
 Podstawy techniki mikroprocesorowej         5    
Podstawy inżynierii biomedycznej,
 w tym:
        8 15  
 Radiologia z nukleoniką         4    
 Wprowadzenie do nauk medycznych         4    
 Detekcja sygnałów biomedycznych i jądrowych           5  
 Podstawy technik obrazowania w medycynie           5  
 Elektroniczna aparatura medyczna           5  
Przedmioty obieralne specjalności EIM
 
        4 10 8
Przedmioty obieralne techniczne
 
        4   5
suma: 28 26 26 26 28 25 13

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.